۲۷. دکتر داریوش اسماعیلی؛ بیست و هفتمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱)

 

داریوش اسماعیلی (خرامه؛ ششم شهریور ۱۳۴۵) دانش آموخته دوره دکتری از دانشگاه تهران بود.

در نهم آذر ماه ۱۳۸۸ به عنوان مدیر کل خوابگاهی دانشگاه تهران منصوب شد و در اول اردیبهشت سال ۱۳۹۱ از این سمت کناره گرفت.

تغییر کاربری خوابگاه‌های ۱۹ -۱۸ و ۲۱-۲۰ از مجردین به متاهلین و واگذاری پنج واحد از ساختمان‌‬های تملک شده ی طرح ساماندهی دانشگاه به خوابگاه از اقدامات دوره مسئولیت ایشان قلمداد می‬‌شود.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰