۱۵. سیدرضا غلامی؛ پانزدهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱)

 

سیدرضا غلامی از کارمندان کوی دانشگاه بود.

در ۲۷ مرداد ‏۱۳۶۰‬ به ریاست کوی منصوب شد و در ۲۰ آبان ۱۳۶۱ از این سمت کناره گرفت. مسئولیت ایشان کاملاً در دوره انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‬ ها سپری شد.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰