۷. دکتر امید قندچی؛ هفتمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۴ تا مهر ۱۳۵۴)

 

امید قندچی، استادیار گروه جراحی مرکز پزشکی رازی بود.

در اوایل سال ۱۳۵۴ به ریاست کوی منصوب شد و در ۹ مهر ۱۳۵۴‬ از این سمت کناره گرفت. در دوره مسئولیت ایشان محدودیت‬‌های شدید برای فعالیت گروه‌های مبارز انقلابی ساکن در کوی دانشگاه حاکم بوده است.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰