خوابگاه کیانوری

خوابگاه کیانوری (کیانوری):
این خوابگاه در خیابان کارگر شمالی، خیابان هفدهم، کوچه سنبل، پلاک (۱) قرار دارداین خوابگاه مخصوص دانشجویان دکترای است وکلیه سوئیتهای آن مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه و ظرفیت اتاقها ۱ یا ۲ نفره می باشد. این خوابگاه دارای سالن تلویزیون با مساحت ۳۵ متر مربع، نماز خانه با مساحت ۳۵ متر مربع، اتاق ملاقات با مساحت ۳۶ متر مربع که همسران وخانواده های دانشجویان می توانند در این محل با عزیزان خود ملاقات کنند. دو باب سالن مطالعه هر کدام با مساحت ۳۰ متر مربع و رختشوی خانه از دیگر امکانت این خوابگاه می باشد.


طبقه اول:
سوئیتهای شماره ۱- ۳-۶- ۸ قرار دارند که همه سوئیت ها رو به سایه است.
سوئیتهای شماره ۲- ۴- ۵- ۷ قرار دارند که همه سوئیت ها آفتابگیر است.
دفتر سرپرستی خوابگاه و دفتر نهاد نمایندگی رهبری در این طبقه قرار دارد. تمام سوئیتها مجهز به آشپزخانه مستقل بوده و در هر دو مجموعه، سرویس بهداشتی در راهرو میانی قرار دارد.
طبقه دوم:
سوئیتهای شماره ۱۱- ۱۴- ۱۶ قرار دارند که همه سوئیت ها رو به سایه است.
سوئیتهای شماره ۹ (بدون بالکن)، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۵ قرار دارند که همه سوئیت ها آفتابگیر است.
تمام سوئیتها مجهز به آشپزخانه مستقل می باشد. دو مجموعه سرویس بهداشتی در راهرو میانی قرار دارد.
طبقه سوم:
سوئیتهای شماره ۱۹، ۲۲، ۲۴ قرار دارند که همه سوئیت ها رو به سایه است.
سوئیتهای شماره ۱۷( بدون بالکن)، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۳ قرار دارند که همه سوئیت ها آفتابگیر است.
تمام سوئیتها مجهز به آشپزخانه مستقل بوده و در هر دو مجموعه سرویس بهداشتی در راهرو میانی قرار دارد.


آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷