مجتمع چمران

مجتمع خوابگاهی شهید چمران
مجتمع خوابگاهی شهید چمران در انتهای خیابان کارگر شمالی- دست چپ، روبروی شهرک والفجر قرار دارد. این مجتمع شامل ۴ ساختمان (فیض کاشانی، ۷۰، ۷۱ و۷۲)، سالن بدنسازی، زمین چمن مصنوعی، زمین بسکتبال، سایت رایانه ای و... است. لازم به ذکر است کلیه اتاقهای دانشجویان مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه است. در این مجتمع نمازخانه ای به مساحت ۲۳۸ مترمربع وجود دارد.
ساختمان فیض کاشانی:
بزرگترین و یکی از زیباترین خوابگا ههای دانشگاه تهران است که در سال ۷۵ توسط خیرین کاشانی ساخته شده است. این ساختمان به شکل تقریباً استوانه (گرد) و دارای ۴ طبقه و هر طبقه دارای ۴ درب ورودی است که دربها شماره گذاری شده است.
طبقه همکف این ساختمان زیبا شامل: مرکز خدمات مشاوره ای _ روانشناختی، مرکز بهداشت و درمانگاه، اتاق سرپرستی، مخابرات کارکنان و همچنین یک حوض با آب نما و درختان زیباست. ظرفیت کلیه اتاقهای این ساختمان، ۵ و ۶ نفر است. ظرفیت کل این خوابگاه ۶۵۵ نفر می باشد.


طبقه اول:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره ۱۱۷ تا ۱۱۹ و اتاق تلویزیون در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره ۱۰۷ تا ۱۱۶ در این قسمت قراردارند.
ورودی دو:
سمت راست: که همان سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره ۱۰۵ تا ۱۰۶ قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می باشد.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره ۱۲۵ و ۱۲۶ قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می باشد.
سمت چپ: اتاق های شماره ۱۲۷ تا ۱۳۶ قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: که همان راهرو سمت چپ ورودی ۳ است.
سمت چپ: اتاق های شماره ۱۳۷ تا ۱۳۹ قرار دارند و سالن تلویزیون با مساحت ۷۹ متر مربع در این قسمت واقع شده است.
طبقه دوم:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره ۲۱۸ تا ۲۲۰ و سالن مطالعه در این قسمت قرارر دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره ۲۰۸ تا ۲۱۹ در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره ۲۰۶ و ۲۰۷، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره ۲۲۷ و ۲۲۸، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره ۲۲۹ تا ۲۳۸ در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های ۲۴۱ تا ۳۳۹ قرار دارند و سالن مطالعه با مساحت ۱۷۷ متر مربع در این قسمت می باشد.
طبقه سوم:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره ۳۱۸ تا ۳۲۲ در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره ۳۰۸ تا ۳۱۷ در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره ۳۰۶ و ۳۰۷، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره ۳۲۸ و ۳۲۹، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره ۳۳۰ تا ۳۳۹ در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های شماره ۳۴۰ تا ۳۴۴ در این قسمت قرار دارند.
طبقه چهارم:
ورودی یک:
سمت راست: اتاق های شماره ۴۰۸ تا ۴۱۷ در این قسمت قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره ۴۱۸ تا ۴۲۳ در این قسمت قرار دارند.
ورودی دو:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.
سمت چپ: اتاق های شماره ۴۰۶ و ۴۰۷، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.
ورودی سه:
سمت راست: اتاق های شماره ۴۲۸ و ۴۲۹، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.
سمت چپ: اتاق های شماره ۴۳۰ تا ۴۳۹ در این قسمت قرار دارند.
ورودی چهار:
سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.
سمت چپ: اتاق های شماره ۴۴۰ تا ۴۴۴ در این قسمت قرار دارند.ساختمان ۷۰:
این ساختمان در سال ۱۳۷۳ با مساحت ۵۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با ظرفیت ۴۷۵ نفر احداث شده است.

 


طبقه اول:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۱۱۲- ۱۱۴- ۱۱۸- ۱۲۰( رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۱۱- ۱۱۳- ۱۱۵- ۱۱۷- ۱۱۹ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۱۰۱- ۱۰۴- ۱۰۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۲- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارد.
اتاقهای شماره ۹۸ تا ۱۰۰ مخصوص دانشجویان ناظر شب، دفتر نهاد نمایندگی رهبری (اتاق شماره ۱۰۸) و بسیج دانشجویی (اتاقهای ۱۰۹و۱۱۰) قرار دارند. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر می باشد.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۲۱۶- ۲۱۸- ۲۲۰- ۲۲۴- ۲۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۱۵- ۲۱۷- ۲۱۹- ۲۲۱- ۲۲۳- ۲۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۲۰۲- ۲۰۴- ۲۰۶- ۲۰۸- ۲۱۰ – ۲۱۲ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۱- ۲۰۳- ۲۰۵- ۲۰۷- ۲۰۹- ۲۱۱- ۲۱۳- ۲۱۴ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر می باشد.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۳۱۶- ۳۱۸- ۳۲۰- ۳۲۴- ۳۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۹- ۳۲۱- ۳۲۲- ۳۲۳- ۳۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۳۰۲- ۳۰۴- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۱۰- ۳۱۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۱- ۳۰۳- ۳۰۷- ۳۰۹- ۳۱۱- ۳۱۲- ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر می باشد.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۴۱۶- ۴۱۸- ۴۲۲- ۴۲۴- ۴۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۱۵- ۴۱۷- ۴۱۹- ۴۲۰- ۴۲۱- ۴۲۳- ۴۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۴۰۲- ۴۰۴- ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۱۰- ۴۱۴ (رو به سایه) اتاقهای شماره ۴۰۱- ۴۳۰- ۴۰۵- ۴۰۷- ۴۰۹- ۴۱۱- ۴۱۲- ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند. سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر است.

زیر زمین:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن تلویزیون با مساحت ۶۰ متر مربع، اتاق مجسمه سازی، انبار بسیج دانشجویی و انبار نهاد نمایندگی رهبری قرار دارند. در ضلع غربی نماز خانه به مساحت ۱۷۴ متر مربع، سالن مطالعه به مساحت ۵۰ متر مربع، اتاق تمرین موسیقی، آشپز خانه نهاد و انبار قرار دارند.ساختمان ۷۱:
این ساختمان در سال ۱۳۷۵ با مساحت ۵۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با ظرفیت ۵۰۴ نفر احداث شده است.


طبقه اول:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۱۱۲- ۱۱۴- ۱۱۶- ۱۱۸- ۱۲۱( رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۱۹و ۱۲۰ (آفتابگیر) قرار دارند و سایت رایانه مجهز به ۲۱ سیستم در این طبقه می باشد.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۱۰۱- ۱۰۲- ۱۰۶- ۱۰۸- ۱۱۰ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۳- ۱۰۴- ۱۰۵- ۱۰۷- ۱۰۹- ۱۱۱( آفتابگیر) و مخابرات راه دور قرار دارند.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارند. ظرفیت هر اتاق این طبقه، ۵ نفر است.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۲۱۶- ۲۱۸- ۲۲۰- ۲۲۴- ۲۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۱۵- ۲۱۷- ۲۱۹- ۲۲۱- ۲۲۲- ۲۲۳-۲۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۲۰۲- ۲۰۴- ۲۰۶- ۲۰۸-۲۱۰- ۲۱۲ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۱- ۲۰۳- ۲۰۵- ۲۰۷ – ۲۰۹- ۲۱۱- ۲۱۳- ۲۱۴ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه، ۵ نفر است.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۳۱۶- ۳۱۸- ۳۲۰- ۳۲۴- ۳۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۹- ۳۲۱- ۳۲۲- ۳۲۳ - ۳۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند. ظرفیت هر اتاق، ۵ نفر می باشند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۳۰۲- ۳۰۴- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۱۰- ۳۱۲ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۱- ۳۰۳- ۳۰۵- ۳۰۷- ۳۰۹- ۳۱۱- ۳۱۳- ۳۱۴ (آفتابگیر) قرار دارند. سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق، ۶ نفر است.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۴۱۶- ۴۱۸- ۴۲۰- ۴۲۴- ۴۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۱۵- ۴۱۷- ۴۱۹- ۴۲- ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۴۰۲- ۴۰۴- ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۱۰- ۴۱۲ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۱- ۴۰۳- ۴۰۵ – ۴۰۷- ۴۰۹- ۴۱۱- ۴۱۳- ۴۱۴ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۶ نفر می باشد.

زیر زمین:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارد. همچنین در ضلع شرقی اتاق تمرین موسیقی، انبار، موتور خانه، رختشوی خانه قدیم و در ضلع غربی دو سالن مطالعه با مساحتهای ۸۹ و ۵۶ متر مربع، اتاق تلویزیون با مساحت ۴۴ متر مربع، کتابخانه با مساحت ۶۵ متر مربع و انبار قرار گرفته اند.ساختمان ۷۲:
این ساختمان در سال ۱۳۷۵ با مساخت ۵۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با ظرفیت ۴۹۵ نفر احداث شده است.

 


طبقه اول:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۱۱۲- ۱۱۴- ۱۱۶- ۱۱۸- ۱۲۱( رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۱۳- ۱۱۵- ۱۱۷- ۱۱۹- ۱۲۰ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۱۰۱- ۱۰۲- ۱۰۶- ۱۰۸- ۱۱۰ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۳- ۱۰۴- ۱۰۵- ۱۰۷- ۱۰۹- ۱۱۱ (آفتابگیر) قرار دارند و اتاق تلویزیون با مساحت ۳۴ متر مربع در این طبقه می باشد.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارند. ظرفیت هر اتاق این طبقه، ۵ الی ۶ نفر است.

طبقه دوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۲۱۶- ۲۱۸- ۲۲۰- ۲۲۴- ۲۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۱۵- ۲۱۷- ۲۱۹ – ۲۲۱-۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۲۰۲-۲۰۴- ۲۰۶- ۲۰۸- ۲۱۰- ۲۱۲ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۱- ۲۰۳- ۲۰۵- ۲۰۷- ۲۰۹- ۲۱۱- ۲۱۳- ۲۱۴( آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده و ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ الی ۶ نفر می باشد.

طبقه سوم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۳۱۶- ۳۱۸- ۳۲۰- ۳۲۴- ۳۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۹- ۳۲۱- ۳۲۲- ۳۲۳ - ۳۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۳۰۲- ۳۰۴- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۱۰- ۳۱۲ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۱- ۳۰۳- ۳۰۵ – ۳۰۷- ۳۰۹- ۳۱۱- ۳۱۳- ۳۱۴ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ الی ۶ نفر می باشد.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: در این قسمت اتاقهای شماره ۴۱۶- ۴۱۸- ۴۲۰- ۴۲۴- ۴۲۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۱۵- ۴۱۷- ۴۱۹- ۴۲۱- ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاقهای شماره ۴۰۲- ۴۰۴- ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۱۰- ۴۱۲ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۱- ۴۰۳- ۴۰۵ – ۴۰۷- ۴۰۹- ۴۱۱- ۴۱۳- ۴۱۴ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر است.
زیر زمین:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارند و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۹۸ متر مربع، موتور خانه و در ضلع غربی سالن بدنسازی با مساحت ۳۷۵ متر مربع و اتاق تمرین تنیس با مساحت ۶۶ متر مربع در زیرزمین قرار گرفته اند

 
 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷