ساختمان فیض کاشانی

بزرگترین و یکی از زیباترین خوابگاه‌های دانشگاه تهران است که در سال ۷۵ توسط خیرین کاشانی ساخته شده است. این ساختمان به شکل تقریباً استوانه (گرد) و دارای ۴ طبقه و هر طبقه دارای ۴ درب ورودی است که درب‌ها شماره گذاری شده است.

طبقه همکف این ساختمان زیبا شامل: مرکز خدمات مشاوره‌ای _ روانشناختی، مرکز بهداشت و درمانگاه، اتاق سرپرستی، مخابرات کارکنان و همچنین یک حوض با آب نما و درختان زیباست. ظرفیت کلیه اتاق‌های این ساختمان، ۵ و ۶ نفر است. ظرفیت کل این خوابگاه ۶۵۵ نفر می‌باشد.

 

 

 

 

طبقه اول:

ورودی یک:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۱۱۷ تا ۱۱۹ و اتاق تلویزیون در این قسمت قرار دارند.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۱۰۷ تا ۱۱۶ در این قسمت قراردارند.

ورودی دو:

سمت راست: که همان سمت چپ ورودی یک است.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۱۰۵ تا ۱۰۶ قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می‌باشد.

ورودی سه:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۱۲۵ و ۱۲۶ قرار دارند و سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در انتهای این راهرو می‌باشد.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۱۲۷ تا ۱۳۶ قرار دارند.

ورودی چهار:

سمت راست: که همان راهرو سمت چپ ورودی ۳ است.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۱۳۷ تا ۱۳۹ قرار دارند و سالن تلویزیون با مساحت ۷۹ متر مربع در این قسمت واقع شده است.

 

طبقه دوم:

ورودی یک:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۲۱۸ تا ۲۲۰ و سالن مطالعه در این قسمت قرارر دارند.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۲۰۸ تا ۲۱۹ در این قسمت قرار دارند.

ورودی دو:

سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۲۰۶ و ۲۰۷، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.

ورودی سه:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۲۲۷ و ۲۲۸، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۲۲۹ تا ۲۳۸ در این قسمت قرار دارند.

ورودی چهار:

سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.

سمت چپ: اتاق‌های ۲۴۱ تا ۳۳۹ قرار دارند و سالن مطالعه با مساحت ۱۷۷ متر مربع در این قسمت می‌باشد.

 

طبقه سوم:

ورودی یک:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۳۱۸ تا ۳۲۲ در این قسمت قرار دارند.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۳۰۸ تا ۳۱۷ در این قسمت قرار دارند.

ورودی دو:

سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۳۰۶ و ۳۰۷، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.

ورودی سه:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۳۲۸ و ۳۲۹، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه در این قسمت قرار دارند.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۳۳۰ تا ۳۳۹ در این قسمت قرار دارند.

ورودی چهار:

سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۳۴۰ تا ۳۴۴ در این قسمت قرار دارند.

 

طبقه چهارم:

ورودی یک:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۴۰۸ تا ۴۱۷ در این قسمت قرار دارند.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۴۱۸ تا ۴۲۳ در این قسمت قرار دارند.

ورودی دو:

سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی یک است.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۴۰۶ و ۴۰۷، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.

ورودی سه:

سمت راست: اتاق‌های شماره ۴۲۸ و ۴۲۹، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه قرار دارند.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۴۳۰ تا ۴۳۹ در این قسمت قرار دارند.

ورودی چهار:

سمت راست: همان راهروی سمت چپ ورودی سه است.

سمت چپ: اتاق‌های شماره ۴۴۰ تا ۴۴۴ در این قسمت قرار دارند.


آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۰