معاونت فرهنگی

حسین رضایی

تلفن تماس: ۸۸۰۱۳۰۹۸

 

شرح وظایف معاونت فرهنگی :

* برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان
* تلاش برای زمینه‌سازی مشارکت دانشجویان در تصمیم‌گیری و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه
* تلاش برای فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت‌های فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان
* ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری
* برقراری ارتباط و همکاری‌‌های مشترک با مراکز و موسسات فرهنگی داخل و خارج از دانشگاه
* مطالعه، بررسی و شناسایی کمبودها و معضلات فرهنگی، نیازهای فکری و عقیدتی مخاطبان، شناخت زمینه‌ها و علل آسیب‌پذیری و چاره‌اندیشی در مورد حل مشکلات پیش رو
* ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشجویان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی
* زمینه‌سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و موسسات علمی، فرهنگی و هنری
*کمک به تشکیل هسته‌ها و کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی از آنها
* تلاش در جهت برگزاری مراسم مختلف فرهنگی، مذهبی، سیاحتی و...
* برنامه‌ریزی و برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری برای اوقات فراغت دانشجویان نظیر کلاس‌های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، اردوها، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، جشنواره‌ها و...
-زمینه‌سازی در جهت آشنایی دانشجویان و ایجاد ارتباط با اندیشمندان و فرزانگان جامعه
* برنامه‌ریزی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت‌های فرهنگی درسطح خوابگاه‌ها
* پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت‌های فرهنگی دانشجویان
*کمک به رشد و تقویت نشاط علمی و دینی دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های جمعی و خودجوش
*نظارت برنشریات دانشجویی، تشکل‌های اسلامی و کانون‌های علمی، فرهنگی و هنری در سطح خوابگاهها و تشکیل ستاد فرهنگی خوابگاه
* تلاش در راستای ایجاد هماهنگی‌ها، انسجام و وحدت بین تشکل‌ها و نهادهای فرهنگی فعال دانشجویی درخوابگاهها
* برنامه‌ریزی در راستای بازدید مسئولین و متولیان فرهنگی دانشگاه‌ها – سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط از خوابگاه‌ها و جذب مشارکت حداکثری افراد در این زمینه (وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، خانه سینما و...)
*توسعه و گسترش فعالیت‌‌های ورزشی و جذب حداکثری امکانات و منابع ورزشی و... از طریق ادارات و سازمان‌های مربوطه


آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۱