معاونت دانشجویی

لاله کوه‌بر

تلفن تماس: ۸۸۰۱۳۰۹۸

 

شرح وظایف معاونت دانشجویی:


* برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب خدمات‌رسانی به دانشجویان
* نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و سعی در رفع اشکالات موجود و رساندن به وضع مطلوب
* برگزاری ملاقات های دانشجویی و پیگیری مطالبات قانونی دانشجویان
* اتخاذ تدابیر و شیوه‌های جذب مشارکت و منابع مالی، رفاهی (بن، ارزاق و...)) برای دانشجویان و ارائه نظر و پیشنهادات در راستای ارائه خدمات هر چه بیشتر به دانشجویان
* ایجاد بسترهای مناسب کار دانشجویی در مجموعه خوابگاهها و نظارت بر حسن انجام کار و پرداخت‌ها
* برنامه‌ریزی در راستای جذب همیاری و همفکری‌ها و دریافت نقطه نظرات دانشجویان
* اتخاذ تدابیر و شیوه‌های نظارتی و کنترلی در راستای ارتقاء کیفیت مطلوب تغذیه با به کارگیری نظرات و پیشنهادات دانشجویان خوابگاهها
* برنامه‌ریزی در راستای اسکان مناسب متاهلین و توسعه فضای خوابگاهی
*ایجاد هماهنگی و همسویی بین دانشکده‌ها و تمامی تشکلهای فعال دانشجویی خوابگاهها
* شرکت در جلسات شورای معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشکده‌ها پردیس ها و انعکاس انتظارات و قوانین و مقررات امور خوابگاهها و...
* شرکت در جلسات هیئت رئیسه و ارائه نظر و گزارش فعالیت‌های واحدهای تابعه
* تشکیل جلسات دوره‌ای با کارشناسان زیر مجموعه
* شناسایی دانشجویان توانمند و اصلح و فعال برای همکاری پاره وقت
* ارتباط موثر با ادارات دانشجویی، صندوق رفاه و شاهد و ایثارگر و...
* اجرای دقیق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها و... صندوق رفاه، و اطلاع‌رسانی به موقع دانشجویان از طریق واحدهای تابعه


آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۱