برنامه زمان‌بندی سالن‌ها و کلاس‌های ورزشی خوابگاه‌ها

 

برنامه زمان‌بندی کلاس‌ها و سالن‌های ورزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

 

 


آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۴۰۱