مجتمع فاطمیه

مجتمع خوابگاهی فاطمیه ها
مجتمع فاطمیه ها بزرگترین مجتمع خوابگاهی خواهران دانشگاه تهران است که در انتهای خیابان کارگر شمالی؛ روبروی خیابان بیستم دست چپ؛ قرار دارد. این مجتمع شامل پنج ساختمان (فاطمیه ۱، فاطمیه ۲، فاطمیه ۳، فاطمیه ۴، فاطمیه ۵)، دو مهمانسرا، یک مجموعه فرهنگی هنری، زمین چمن مصنوعی، کتابخانه، آمفی تئاتر، سایت رایانه و... است. ساختمانهای فاطمیه ۱، ۲ و ۳ در سال ۱۳۶۶ و ساختمانهای فاطمیه ۴ و ۵ در سال ۱۳۶۸ احداث شده اند. درب ورودی، هر ساختمان را به دو قسمت ضلع غربی و ضلع شرقی تقسیم نموده و در اطراف هر راهرو اتاقهای دانشجویان قرار دارد. لازم به ذکر است این مجتمع به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل و کلیه اتاقهای دانشجویان مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه است.

ساختمان فاطمیه ۱:
در سال ۱۳۶۶ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق ۴ نفر و ظرفیت کل این ساختمان ۳۵۲ نفر است.

 


طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۱۱۲و ۱۱۳ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۶ تا ۱۰۸ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۱۱۴ تا ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۵ تا ۱۰۱ (آفتابگیر) قرار دارند.
اتاق شماره ۱۱۷ مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویس های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد.
در ابتدای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی مجموعه خوابگاههای خواهران دانشگاه تهران (شامل اتاقهای پذیرش، واحد پیگیری و دفتر رئیس اداره) قرار دارد. در انتهای ضلع غربی ساختمان، مشرف به محوطه اصلی، دفتر شورای صنفی و دفتر انتظامات مجموعه خوابگاههای خواهران دانشگاه تهران قرار دارد.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۳۱۴ تا ۳۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) اتاقهای شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ (رو به سایه) اتاقهای شماره ۴۰۸ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.

زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارند. همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۲۳۷ متر مربع و در ضلع غربی سالن تلویزیون با مساحت ۵۶ متر مربع قرار دارد.
زیر زمین بیرونی:
کتابخانه خوابگاه فاطمیه ها و اتاق ملاقات در زیرزمین بیرونی قرار دارند.
 
ساختمان فاطمیه ۲:
در سال ۱۳۶۶ با مساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق۴ یا ۵ نفره و ظرفیت کل این ساختمان ۴۳۵ نفر است.

 


طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۱۱۴ تا ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۱ تا ۱۰۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۱۱۲و ۱۱۳ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۶ تا ۱۰۹ (آفتابگیر) و درمانگاه خوابگاه فاطمیه ها قرار دارند.
اتاق شماره ۱۰۰ مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. مخابرات راه دور در ضلع شرقی این طبقه مشرف به محوطه اصلی قرار دارد. دفتر نمایندگی نهاد رهبری و دفتر جهاد دانشگاهی در ضلع شرقی این طبقه واقع شده اند.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۸ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.
زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی آن و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۸ متر مربع و در ضلع غربی سالن تلویزیون با مساحت ۶۳ متر مربع و موتور خانه ساختمان قرار دارند.
در زیر زمین بیرونی؛ ضلع شرقی ساختمان، نماز خانه (بیت الزهرا) قرار گرفته است.
 ساختمان فاطمیه ۳:
در سال ۱۳۶۶ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق ۴ نفر و ظرفیت کل این ساختمان ۳۵۶ نفر است.

 


طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۱۱۱ و ۱۱۰ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۹ تا ۱۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۰ تا ۱۰۴ (آفتابگیر) قرار دارند.
اتاق شماره ۱۱۵ مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان دکترای حرفه ای (دامپزشکی) است.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است. اتاقهای شماره ۲۲۰ تا ۲۲۴ مخصوص دانشجویان دکترای حرفه ای (دامپزشکی) و اتاقهای شماره ۲۰۰ تا ۲۱۹ مخصوص دانشجویان ارشد می باشد.
طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۳۱۴ تا ۳۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۸ تا ۴۱۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.
زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۰ متر مربع و در ضلع غربی سالن سلف سرویس قرار دارند.
در زیر زمین بیرونی؛ صنوف (شامل سوپر مارکت، اتوشویی، خرازی، تایپ و تکثیر، خیاطی، بوتیک، آرایشگاه زنانه) واقع شده اند.
 ساختمان فاطمیه ۴:
در سال ۱۳۶۸ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است. ظرفیت کل این ساختمان ۳۶۵ نفر است.

 

طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۱۱۱ تا ۱۱۳ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۶ تا ۱۰۸ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۵ تا ۱۰۱و سالن تلویزیون (آفتابگیر) با مساحت ۶۳ متر مربع قرار دارند.
اتاق شماره ۱۰۰ مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است. مرکز خدمات مشاوره - روانشناختی درضلع شرقی این طبقه (اتاقهای ۱۰۹ و ۱۱۰) قرار گرفته است.
طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ و ۲۲۵ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار گرفته است. ظرفیت اتاق ۲۲۵ سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۳۱۴ تا ۳۱۸ و ۳۲۵ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی و آشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند. ظرفیت اتاق ۳۲۵ سه نفره و بقیه اتاق های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ و ۴۲۵ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۸ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت اتاق ۴۲۵ سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۸ متر مربع قرار گرفته است.
زیر زمین بیرونی:
مرکز فرهنگی هنری کوثر شامل سایت رایانه ای مجهز به ۶۶ سیستم و... است.
 ساختمان فاطمیه ۵:
در سال ۱۳۶۸ با مساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه ها احداث گردیده است.
 

طبقه اول:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۱۱۴ تا ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۰ تا ۱۰۵ (آفتابگیر) و سالن تلویزیون دانشجویان خارجی دراین ضلع واقع شده اند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۱۱۲ تا ۱۱۰ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۱۰۶ تا ۱۰۹ (آفتابگیر) و سالن تلویزیون دانشجویان ایرانی در این ضلع واقع شده اند.
اتاق شماره ۱۱۷ مخصوص دانشجوی نابینا است.
در این طبقه سرویسهای بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفنهای کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت کلیه اتاقهای این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان دکترای تخصصی است.

طبقه دوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۲۱۴ تا ۲۱۹ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۶ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۲۲۰ تا ۲۲۵ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۲۰۰ تا ۲۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت اتاق ۲۲۵ سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان دکترای است.

طبقه سوم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۳۱۴ تا ۳۱۹ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۶ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۳۲۰ تا ۳۲۵ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۳۰۰ تا ۳۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند. ظرفیت اتاق ۳۲۵ سه نفر و اتاقهای ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ با ظرفیت ۴ نفره مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و ظرفیت بقیه اتاقهای این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان دکترای است.
طبقه چهارم:
ضلع شرقی: اتاقهای شماره ۴۱۴ تا ۴۱۹ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۶ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.
ضلع غربی: اتاقهای شماره ۴۲۰ تا ۴۲۵ (رو به سایه) و اتاقهای شماره ۴۰۰ تا ۴۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند. ظرفیت اتاق ۴۲۵ سه نفره و بقیه اتاقهای این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

زیر زمین داخلی:
دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۸ متر مربع و در ضلع غربی موتور خانه ساختمان قرار گرفته است.
زیر زمین بیرونی:
سالن بدنسازی به مساحت ۷۰۵ متر مربع و مناسب جهت برگزاری رشته ورزشی ایروبیک و کار با دستگاه می باشد. شامل دستگاههای پرس سینه نیمکت، پرس سینه خوابیده، پارالل بارفیکس، پارویی، تقویت شکم، مسگری ایستاده و نشسته، مورب شکمی، زیر بغل، خم کننده پا، بازکننده پا، دور کننده ران، هاک پا، تقویت عضلات کمری و در مجموع ۱۵ دستگاه می باشد که در زیرزمین ساختمان فاطمیه ۵ واقع شده است.


آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۷