ساختمان فاطمیه ۵

در سال ۱۳۶۸ با مساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است.
 

 

 

طبقه اول:
ضلع شرقی:
اتاق‌های شماره ۱۱۴ تا ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۰ تا ۱۰۵ (آفتابگیر) و سالن تلویزیون دانشجویان خارجی دراین ضلع واقع شده اند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۱۱۲ تا ۱۱۰ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۶ تا ۱۰۹ (آفتابگیر) و سالن تلویزیون دانشجویان ایرانی در این ضلع واقع شده اند.

اتاق شماره ۱۱۷ مخصوص دانشجوی نابینا است.

در این طبقه سرویس‌های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفن‌های کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت کلیه اتاق‌های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان دکترای تخصصی است.

 

طبقه دوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۱۹ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۶ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۲۲۰ تا ۲۲۵ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۰ تا ۲۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت اتاق ۲۲۵ سه نفره و بقیه اتاق‌های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان دکترای است.

 

طبقه سوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۳۱۴ تا ۳۱۹ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۶ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۳۲۰ تا ۳۲۵ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۰ تا ۳۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند. ظرفیت اتاق ۳۲۵ سه نفر و اتاق‌های ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ با ظرفیت ۴ نفره مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و ظرفیت بقیه اتاق‌های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان دکترای است.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۴۱۴ تا ۴۱۹ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۶ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۴۲۰ تا ۴۲۵ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۰ تا ۴۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند. ظرفیت اتاق ۴۲۵ سه نفره و بقیه اتاق‌های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

 

زیر زمین داخلی:

دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۸ متر مربع و در ضلع غربی موتور خانه ساختمان قرار گرفته است.

 

زیر زمین بیرونی:

سالن بدنسازی به مساحت ۷۰۵ متر مربع و مناسب جهت برگزاری رشته ورزشی ایروبیک و کار با دستگاه می‌باشد. شامل دستگاه‌های پرس سینه نیمکت، پرس سینه خوابیده، پارالل بارفیکس، پارویی، تقویت شکم، مسگری ایستاده و نشسته، مورب شکمی، زیر بغل، خم کننده پا، بازکننده پا، دور کننده ران، هاک پا، تقویت عضلات کمری و در مجموع ۱۵ دستگاه می‌باشد که در زیرزمین ساختمان فاطمیه ۵ واقع شده است.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰