ساختمان فاطمیه ۴

در سال ۱۳۶۸ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت کل این ساختمان ۳۶۵ نفر است.

 

 

 

طبقه اول:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۱۱ تا ۱۱۳ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۶ تا ۱۰۸ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۵ تا ۱۰۱و سالن تلویزیون (آفتابگیر) با مساحت ۶۳ متر مربع قرار دارند.

اتاق شماره ۱۰۰ مخصوص دانشجوی نابینا است.

در این طبقه سرویس‌های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفن‌های کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است. مرکز خدمات مشاوره - روانشناختی درضلع شرقی این طبقه (اتاق‌های ۱۰۹ و ۱۱۰) قرار گرفته است.

 

طبقه دوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ و ۲۲۵ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار گرفته است. ظرفیت اتاق ۲۲۵ سه نفره و بقیه اتاق‌های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

 

طبقه سوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۳۱۴ تا ۳۱۸ و ۳۲۵ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی و آشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند. ظرفیت اتاق ۳۲۵ سه نفره و بقیه اتاق‌های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ و ۴۲۵ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۸ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت اتاق ۴۲۵ سه نفره و بقیه اتاق‌های این طبقه ۴ نفره و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

 

زیر زمین داخلی:

دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۸ متر مربع قرار گرفته است.

 

زیر زمین بیرونی:

مرکز فرهنگی هنری کوثر شامل سایت رایانه ای مجهز به ۶۶ سیستم و... است.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰