مطالب مرتبط با کلید واژه

مجتمع فاطمیه


مجتمع فاطمیه

مجتمع فاطمیه‌ها بزرگترین مجتمع خوابگاهی خواهران دانشگاه تهران است که در انتهای خیابان کارگر شمالی؛ روبروی خیابان بیستم دست چپ؛ قرار دارد. این مجتمع شامل پنج ساختمان (فاطمیه ۱، فاطمیه ۲، فاطمیه ۳، فاطمیه ۴، فاطمیه ۵)، دو مهمانسرا، یک ...

مجتمع خوابگاهی فاطمیه

مجتمع فاطمیه‌ها بزرگترین مجتمع خوابگاهی خواهران دانشگاه تهران است که در انتهای خیابان کارگر شمالی؛ روبروی خیابان بیستم دست چپ؛ قرار دارد. این مجتمع شامل پنج ساختمان (فاطمیه ۱، فاطمیه ۲، فاطمیه ۳، فاطمیه ۴، فاطمیه ۵)، دو مهمانسرا، یک ...

بیت الزهراء

بیت الزهرا (س) با مساحت ۲۰۰ متر مربع مجهز به یک باب دفتر، یک سالن بزرگ، یک آشپز خانه و یک آبدارخانه است که از سالن‌های تحت اختیار دفتر نهاد نمایندگی رهبری در خوابگاه فاطمیه‌ها، جهت برگزاری مراسم مختلف از ...

مجموعه ورزشی حجاب

  در سال ۱۳۸۳ به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در انتهای خیابان اصلی خوابگاه فاطمیه احداث گردید و شامل امکاناتی از قبیل ایستگاه تندرستی، سالن ورزشی به مساحت ۵۲۹ متر مربع و مشتمل بر سالن والیبال؛ بسکتبال؛ هند بال؛ سالن رزمی: رشته ...

زمین چمن مصنوعی

زمین چمن مصنوعی مجتمع فاطمیه، در سال ۱۳۸۳ به مساحت ۴۳۷ متر مربع احداث گردید که در انتهای خیابان اصلی خوابگاه، روبروی ساختمان فاطمیه ۴ قرار دارد.    

سالن بدنسازی

سالن بدنسازی مجتمع فاطمیه، به مساحت ۷۰۵ متر مربع و مناسب جهت برگزاری رشته ورزشی ایروبیک و کار با دستگاه می باشد. شامل دستگاههای پرس سینه نیمکت، پرس سینه خوابیده، پارالل بارفیکس، پارویی، تقویت شکم، مسگری ایستاده و نشسته، مورب شکمی، ...

خانه فرهنگ و هنر کوثر

این مرکز از دو بخش مجزا تشکیل شده است. بخش غربی آن شامل یک سایت رایانه‌ای مجهز به ۶۶ سیستم می‌باشد، در بخش شرقی یک سالن آکوستیک وجود دارد.  

ساختمان فاطمیه ۵

در سال ۱۳۶۸ با مساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است.       طبقه اول: ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۱۴ تا ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۰ تا ۱۰۵ ...

ساختمان فاطمیه ۴

در سال ۱۳۶۸ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت کل این ساختمان ۳۶۵ نفر است.       طبقه اول: ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۱۱ تا ۱۱۳ (رو به سایه) ...

ساختمان فاطمیه ۳

در سال ۱۳۶۶ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق ۴ نفر و ظرفیت کل این ساختمان ۳۵۶ نفر است.         طبقه اول: ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ...

ساختمان فاطمیه ۲

در سال ۱۳۶۶ با مساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق۴ یا ۵ نفره و ظرفیت کل این ساختمان ۴۳۵ نفر است.       طبقه اول: ضلع شرقی: ...

ساختمان فاطمیه ۱

در سال ۱۳۶۶ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق ۴ نفر و ظرفیت کل این ساختمان ۳۵۲ نفر است.       طبقه اول: ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ...