زمین چمن مصنوعی

زمین چمن مصنوعی مجتمع فاطمیه، در سال ۱۳۸۳ به مساحت ۴۳۷ متر مربع احداث گردید که در انتهای خیابان اصلی خوابگاه، روبروی ساختمان فاطمیه ۴ قرار دارد.

 

 


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰