خوابگاه‌های سطح شهر

خوابگاههای برادران سطح شهر:

خوابگاه وصال شیرازی:
در سال ۱۳۷۹ به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در بلوار کشاورز – خیابان وصال شیرازی – کوچه شاهد – پلاک ۴ واقع است. این ساختمان جنوبی و دارای ۴۴ اتاق (هر طبقه ۱۱ اتاق) با ظرفیت ۱۵۲ نفر (اتاق های ۲، ۳ و۴ نفره) برای دانشجویان کارشناسی احداث گردید. هر طبقه به دو قسمت شمالی با ۵ اتاق و جنوبی با ۶ اتاق تقسیم می شود. در هرطبقه ۶ سرویس بهداشتی و ۲ آشپزخانه وجود دارد که در هر طرف شمالی و جنوبی ۲ سرویس و در جلوی پله ها نیز ۲ سرویس بهداشتی وجود دارد. طبقه همکف، دارای ۲ سالن مطالعه و طبقه زیرزمین دارای نمازخانه و سالن تلویزیون، سایت رایانه و سالن ورزشی می باشد. اتاق های ضلع شمالی آفتابگیر و ضلع جنوبی روبه سایه هستند. ساختمان در هر طبقه مجهز به ۲ یخچال، ۲ اجاق گاز، آب سردکن بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قرار دارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

 

طبقه اول:
ضلع شمالی: اتاق های شماره ۱۰۱ و ۱۰۴ (۳ نفره)، ۱۰۲و ۱۰۵ (۴ نفره) و ۱۰۳ (۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره ۱۰۶،۱۰۷و۱۱۱ (۳ نفره)، ۱۰۸، ۱۰۹و۱۱۰ (۴ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره ۲۰۱ و ۲۰۴ (۳ نفره)، ۲۰۲و ۲۰۵ (۴ نفره) و ۲۰۳ (۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره ۲۰۶،۲۰۷و۲۱۱ (۳ نفره)، ۲۰۸، ۲۰۹ و۲۱۰ (۴ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره ۳۰۱ و ۳۰۴ (۳ نفره)، ۳۰۲و ۳۰۵ (۴ نفره) و ۳۰۳ (۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره ۳۰۶،۳۰۷و ۳۱۱ (۳ نفره)، ۳۰۸، ۳۰۹و ۳۱۰ (۴ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:
ضلع شمالی: اتاق های شماره ۴۰۱ و ۴۰۴ (۳ نفره)، ۴۰۲و ۴۰۵ (۴ نفره) و ۴۰۳ (۲ نفره) قرار دارند که همه اتاقها آفتابگیر هستند.
ضلع جنوبی: اتاق های شماره ۴۰۶،۴۰۷و ۴۱۱ (۳ نفره)، ۴۰۸، ۴۰۹و ۴۱۱ (۲ نفره) قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
 خوابگاه ۱۶ آذر:
در سال ۱۳۳۲ به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع در۵ طبقه احداث گردید. این خوابگاه در میدان انقلاب – خیابان ۱۶ آذر- کوچه پارسی– پلاک ۹ قرار دارد و دارای ۲۴ اتاق با ظرفیت ۹۶ نفر (اتاق ها ۴ نفره) می باشد. هر طبقه دارای ۶ اتاق می باشد و در هر طبقه آشپزخانه در ابتدای راهرو، سرویس های بهداشتی و حمام در انتهای راهرو (ضلع غربی) و در طبقه همکف نمازخانه با مساحت ۵۰ مترمربع، سالن تلویزیون و در طبقه آخر سالن مطالعه قرار دارد. اتاق ها مجهز به یخچال و ساختمان دارای تلفن کارتی، آسانسور، آب سردکن بوده و به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است. این خوابگاه در نزدیکی پردیس مرکزی دانشگاه می باشد و سالن بدنسازی و فوتسال در مجاورت آن واقع شده است.
طبقه اول:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ا تا ۶ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه دوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۷ تا ۱۲ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه سوم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۱۳ تا ۱۸ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
طبقه چهارم:
از ضلع شرقی به ضلع غربی ساختمان، اتاق های شماره ۱۹ تا ۲۴ قرار دارند که همه اتاق ها آفتابگیر هستند.
 خوابگاه رودکی:
این خوابگاه یکی از قدیمی ترین خوابگاه های دانشگاه تهران در سطح شهر است که ساختمان آن شمالی و در ۶ طبقه می -باشد. این خوابگاه در میدان انقلاب- خیابان قدس– کوچه قاسم امیر شاهی– پلاک ۴و۶ واقع است و دارای ۳۱ اتاق با ظرفیت ۱۵۹ نفر می باشد. سالن مطالعه، نمازخانه و سالن تلویزیون در طبقه پنجم قرار دارد. اتاق ها به صورت شمالی و جنوبی هستند، اتاق های شمالی رو به سایه و اتاق های جنوبی آفتابگیر می باشند. در هرطبقه یک آشپزخانه و سرویس بهداشتی در وسط راهرو، و ۱۴ حمام و ۴ سرویس بهداشتی در زیر زمین دارد. هر طبقه مجهز به ۲ یخچال و اجاق گاز بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قرار دارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

طبقه اول:
اتاقهای شماره ۱۰۲ و ۱۰۳و ۱۰۶(۴ نفره)، اتاق های ۱۰۴ و ۱۰۵(۳ نفره)، اتاق ۱۰۷(۸ نفره) و ۱۰۱(۱۰ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه دوم:
اتاقهای شماره ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۶ (۴ نفره)، اتاقهای ۲۰۴ و ۲۰۵ (۳ نفره)، اتاق ۲۰۷ (۸ نفره) و ۲۰۱ (۱۰ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق شماره ۳۰۶ (۴ نفره)، اتاق ۳۰۵ (۳ نفره)، اتاق ۳۰۷ (۸ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاقهای شماره ۵۰۲ و ۵۰۳و۵۰۶ (۴ نفره)، اتاقهای ۵۰۴ و ۵۰۵ (۳ نفره)، اتاق ۵۰۷ (۸ نفره) و ۵۰۱ (۱۰ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه ششم:
اتاقهای شماره ۶۰۲ و ۶۰۳و ۶۰۶ (۴ نفره)، اتاقهای ۶۰۴ و ۶۰۵ (۳ نفره)، اتاق ۶۰۷ (۸ نفره) و ۶۰۱ (۱۰ نفره) در این طبقه قرار دارند.
 خوابگاه شهدای دانشجو:
این ساختمان در سال ۱۳۸۸ به خوابگاه تغییر کاربری داده است. این خوابگاه در میدان انقلاب– خیابان قدس– ابتدای کوچه بهنام (سرنبش) - پلاک ۱۹ واقع شده است که دارای ۸ سوئیت و در۴ طبقه– با زیرزمین و ۲۹ اتاق با ظرفیت ۱۲۶ نفر برای می -باشد. طبقه همکف آن دارای ۳ سوئیت و هر سوئیت دارای آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام می باشد. در طبقه زیرزمین ۶ حمام و ۴ سرویس بهداشتی قرار دارد. هر سوئیت مجهز به ۲یخچال و یک اجاق گاز بوده و این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
تعداد نفرات اتاق ها به شرح زیر می باشد:
اتاق های شماره ۱/۱۰۱- ۱/۱۰۲- ۱/۱۰۴- ۱۰۲- ۲۰۲- ۲۰۵- ۳۰۲- ۴۰۲- ۴۰۵ دارای ظرفیت ۴ نفره می باشند.
اتاق های شماره ۱/۱۰۵- ۱۰۱- ۱۰۳- ۲۰۱- ۲۰۳- ۲۰۶- ۲۰۷- ۳۰۱- ۳۰۳- ۴۰۱- ۴۰۳- ۴۰۶- ۴۰۷ دارای ظرفیت ۳ نفره می باشند.
اتاق شماره ۱/۱۰۳ دارای ظرفیت ۵ نفره می باشد.
اتاق های شماره ۲۰۸و ۴۰۸ دارای ظرفیت ۷ نفره می باشند.
اتاق های شماره ۱۰۴- ۲۰۴- ۳۰۴- ۴۰۴ دارای ظرفیت ۸ نفره می باشند.
 خوابگاه فارابی:
ساختمانی آپارتمانی که در سال ۱۳۸۸ به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این ساختمان در میدان انقلاب– ابتدای خیابان کارگر شمالی– بین ادواردبراوان و نصرت– کوچه مهر– پلاک ۲ واقع و ساختمان جنوبی است. این خوابگاه حالتی سوئیتی دارد که در ۴ طبقه – با زیرزمین و ۱۶ اتاق با ظرفیت ۴۴ نفر می باشد. هر طبقه دارای یک سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه می باشد. خوابگاه در طبقه اول دارای سالن مطالعه، نمازخانه و سالن تلویزیون و تلفن کارتی در طبقه همکف می باشد. هر طبقه مجهز به ۲ یخچال، ۲ اجاق گاز، یک آب سردکن بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

 


طبقه زیرزمین:
اتاق های شماره ۰۱ تا ۰۴ قرار دارند که ۰۱- ۰۲ آفتابگیر و ۰۳- ۰۴ رو به سایه هستند. اتاق های این طبقه ۲ نفره می باشد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره ۲۰۱ (۳ نفره)، ۲۰۲- ۲۰۳ (۲ نفره) و ۲۰۴ (۵ نفره) قرار دارند که اتاق های ۲۰۱- ۲۰۲ آفتابگیر و ۲۰۳- ۲۰۴ رو به سایه هستند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره ۳۰۱ (۳ نفره)، ۳۰۲- ۳۰۳ (۲ نفره) و اتاق ۳۰۴ (۵ نفره) قرار دارند که اتاق های ۳۰۱- ۳۰۲ آفتابگیر و ۳۰۳- ۳۰۴ رو به سایه هستند.

طبقه چهارم:
اتاق های شماره ۴۰۱ (۳ نفره)، ۴۰۲- ۴۰۳ (۲ نفره) و اتاق ۴۰۴ (۵ نفره) قرار دارند که اتاق های ۴۰۱- ۴۰۲ آفتابگیر و ۴۰۳- ۴۰۴ رو به سایه هستند
 خوابگاه خوارزمی:
ساختمانی آپارتمانی که در سال ۱۳۸۸ به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این ساختمان در میدان انقلاب – ابتدای خیابان کارگر شمالی – بین ادواردبراوان و نصرت – کوچه مهر – پلاک ۲ و روبروی خوابگاه فارابی واقع است و خود ساختمان شمالی و حالتی سوئیتی دارد که در ۳ طبقه و ۸ اتاق با ظرفیت ۳۶ نفر می باشد. هر طبقه دارای ۲ سرویس بهداشتی و آشپزخانه بوده و در طبقه همکف ۵ حمام، سالن مطالعه، سالن تلویزیون و تنیس روی میز قرار دارد. تلفن کارتی در محوطه حیاط قرار دارد. هر طبقه مجهز به ۲ یخچال، ۲ اجاق گاز بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.

 


طبقه اول:
اتاق های شماره ۱۰۱ (۷ نفره)، اتاق ۱۰۲ (۴ نفره)، اتاق ۱۰۳ (۳ نفره)، اتاق ۱۰۴ (۴ نفره) قرار دارند که اتاق های ۱۰۱ و ۱۰۴ جنوبی و آفتابگیر، اتاق ۱۰۲ و ۱۰۳ شمالی و رو به سایه هستند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره ۲۰۱ (۷ نفره)، اتاق ۲۰۲ (۴ نفره)، اتاق ۲۰۳ (۳ نفره)، اتاق ۲۰۴ (۴ نفره). اتاق های ۲۰۱ و ۲۰۴ جنوبی و آفتابگیر، اتاق ۲۰۲ و ۲۰۳ شمالی و رو به سایه هستند.
 خوابگاه پرفسور حسابی:
این ساختمان در سال ۱۳۸۸ به خوابگاه دانشجویی تغییر کاربری داده است. این خوابگاه که در میدان انقلاب– خیابان ۱۶ آذر– خیابان ادواردبراون– پلاک ۹ واقع است، ساختمانی شمالی در ۶ طبقه و ۳۶ اتاق با ظرفیت ۱۲۵ نفر می باشد. هر طبقه دارای ۶ اتاق و سرویس بهداشتی بوده حمام و آشپزخانه آن در وسط هر طبقه قرار دارد. سالن تلویزیون، مطالعه، نمازخانه و ۵ حمام در زیرزمین خوابگاه قرار دارد. ساختمان خوابگاه دارای اتاق های ۳، ۴و ۵ نفره و هر اتاق مجهز به یخچال بوده و در هرطبقه اجاق گاز، آب سردکن قراردارد. خوابگاه دارای آسانسور و به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاق های شماره ۱۰۱ – ۱۰۲- ۱۰۵ (۵ نفره)، اتاق های شماره ۱۰۳- ۱۰۶ (۳ نفره)، اتاق ۱۰۴ (۴ نفره) قرار دارند که اتاق های ۱۰۱ – ۱۰۲ و ۱۰۶ در ضلع شمالی و رو به سایه و از ۱۰۳ تا ۱۰۵ جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره ۲۰۱- ۲۰۲- ۲۰۵ (۵ نفره)، اتاق های ۲۰۳- ۲۰۶ (۳ نفره) و اتاق ۲۰۴ (۴ نفره) قرار دارند که اتاق های ۲۰۱ – ۲۰۲ و ۲۰۶ در ضلع شمالی و رو به سایه و از ۲۰۳ تا ۲۰۵ جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه سوم:
اتاق های شماره ۳۰۱- ۳۰۲- ۳۰۵(۵ نفره)، اتاق های ۳۰۳- ۳۰۶ (۳ نفره) و اتاق ۳۰۴ (۴ نفره) قرار دارند که اتاق های ۳۰۱ – ۳۰۲ و ۳۰۶ در ضلع شمالی و رو به سایه و از ۳۰۳ تا ۳۰۵ جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره ۵۰۱- ۵۰۲- ۵۰۵(۵ نفره)، اتاق های ۵۰۳- ۵۰۶ (۳ نفره) و اتاق ۵۰۴ (۴ نفره) قرار دارند که اتاق های ۵۰۱ – ۵۰۲ و ۵۰۶ در ضلع شمالی و رو به سایه و از ۵۰۳ تا ۵۰۵ جنوبی و آفتابگیر می باشد.
طبقه ششم:
اتاق های شماره ۶۰۱- ۶۰۲- ۶۰۵ (۵ نفره)، اتاق های ۶۰۳- ۶۰۶ (۳ نفره) و اتاق ۶۰۴ (۴ نفره) قرار دارند که اتاقهای ۶۰۱ – ۶۰۲ و ۶۰۶ در ضلع شمالی و رو به سایه و از ۶۰۳ تا ۶۰۵ جنوبی و آفتابگیر می باشد.
 خوابگاه عطار:
خوابگاه عطار که در میدان انقلاب– خیابان قدس– کوچه فردانش- پلاک ۱۲ واقع است از ۵ سال قبل بعنوان خوابگاه دانشجویی مورد استفاده قرار گرفت. این خوابگاه دارای دو بال غربی و شرقی می باشد.

 

بال غربی:
بال غربی این خوابگاه در ۶ طبقه و دارای ۲۵ اتاق با ظرفیت ۹۵ نفر می باشد. این بال دارای ۶ سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال و اجاق گاز می باشد. در طبقه اول این بال سالن مطالعه قرار دارد.
طبقه دوم:
اتاق های شماره ۲۰۱ - ۲۰۲- ۲۰۳ (۳ نفره)، ۲۰۴ (۴ نفره) و ۲۰۵ (۶ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره ۳۰۱ - ۳۰۲- ۳۰۳ (۳ نفره)، ۳۰۴ (۴ نفره) و ۳۰۵ (۶ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره ۴۰۱ - ۴۰۲- ۴۰۳ (۳ نفره)، ۴۰۴ (۴ نفره) و ۴۰۵ (۶ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره ۵۰۱ - ۵۰۲- ۵۰۳ (۳ نفره)، ۵۰۴ (۴ نفره) و ۵۰۵ (۶ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه ششم:
اتاق های شماره ۶۰۱ - ۶۰۲- ۶۰۳ (۳ نفره)، ۶۰۴ (۴ نفره) و ۶۰۵ (۶ نفره) در این طبقه قرار دارند.
بال شرقی:
بال شرقی خوابگاه عطار در ۵ طبقه و دارای ۲۱ اتاق باظرفیت ۷۷ نفر می باشد. این بال دارای ۹ سوئیت و در هر سوئیت یک آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد. هر سوئیت مجهز به یخچال، اجاق گاز می باشد.
طبقه اول:
اتاق های شماره ۱۰۲- ۱۰۳ (۳ نفره)، ۱۰۳ (۵ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره ۲۰۱- ۲۰۲- ۲۰۴- ۲۰۵ (۳ نفره) و ۲۰۳- ۲۰۶ (۵ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره ۳۰۱- ۳۰۲- ۳۰۴- ۳۰۵ (۳ نفره) و ۳۰۳- ۳۰۶ (۵ نفره) در این طبقه قرار دارند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره ۴۰۱- ۴۰۱- ۴۰۴- ۴۰۵ (۳ نفره) و ۴۰۳- ۴۰۶ (۵ نفره) در این طبقه قرار دارند.
 خوابگاه قدس:
در سال ۱۳۷۷ به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در ۵ طبقه احداث گردید. این خوابگاه در خیابان قدس– کوچه آذین – پلاک ۱۴ (۲۸ قدیم) واقع است و دارای ۴۵ اتاق با ظرفیت ۱۵۵ نفر می باشد. خوابگاه قدس، ساختمان جنوبی می باشد و در هر طبقه ۹ اتاق و در کل ۳۰ اتاق ۴ نفره و ۱۰ اتاق ۲ نفره و ۵ اتاق ۳نفره دارد. در درب وروردی هر طبقه ۲ آشپزخانه و سرویس بهداشتی وجود دارد. در طبقه همکف سالن مطالعه، سایت رایانه و نمازخانه با مساحت ۴۰ مترمربع و در زیرزمین ۱۰ حمام قرار دارد. ساختمان در هر طبقه مجهز به ۲ یخچال، ۲اجاق گاز، آب سردکن بوده و ساختمان دارای ۲ تلفن کارتی در طبقه همکف می باشد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است.
طبقه اول:
اتاق های شماره ۱۰۱ تا ۱۰۵و ۱۰۸- ۱۰۷ (۴ نفره)، اتاق های ۱۰۴- ۱۰۹ (۲ نفره) و اتاق ۱۰۶ (۳ نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه دوم:
اتاق های شماره ۲۰۱ تا ۲۰۵ و ۲۰۸- ۲۰۷ (۴ نفره)، اتاق های ۲۰۴- ۲۰۹ (۲ نفره) و اتاق ۲۰۶ (۳ نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه سوم:
اتاق های شماره ۳۰۱ تا ۳۰۵ و ۳۰۸- ۳۰۷ (۴ نفره)، اتاق های ۳۰۴- ۳۰۹ (۲ نفره) و اتاق ۳۰۶ (۳ نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه چهارم:
اتاق های شماره ۴۰۱ تا ۴۰۵ و ۴۰۸- ۴۰۷ (۴ نفره)، اتاق های ۴۰۴- ۴۰۹ (۲ نفره) و اتاق ۴۰۶ (۳ نفره) در این طبقه می باشند.
طبقه پنجم:
اتاق های شماره ۵۰۱ تا ۵۰۵ و ۵۰۸- ۵۰۷ (۴ نفره)، اتاق های ۵۰۴- ۵۰۹ (۲ نفره) و اتاق ۵۰۶ (۳ نفره) در این طبقه می باشند.
 خوابگاه حافظ:
این خوابگاه در خیابان انقلاب– نرسیده به پل کالج– ساختمان اداره فرهنگی– پلاک ۹۹۰ واقع است و دارای ۷ طبقه و ۲۵ اتاق با ظرفیت ۱۴۰ نفر می باشد. هر طبقه دارای یک سوئیت (با ۴ اتاق) و یک اتاق بصورت جداگانه می باشد. هر طبقه دارای تلویزیون و آشپزخانه، سرویس بهداشتی و هر اتاق مجهز به یخچال بوده و تلفن کارتی در طبقه همکف قراردارد. این خوابگاه به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل است و دارای آسانسور می باشد. در طبقه دوم مرکز فرهنگی و سالن مطالعه قرار گرفته است.
طبقه چهارم:
اتاق شماره ۴۰۱ (۴ نفره)، ۴۰۲ (۶ نفره)، ۴۰۳- ۴۰۴ (۵ نفره) و ۴۰۵ (۸ نفره) در این طبقه و اتاق های ۴۰۴ و ۴۰۵ به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های ۴۰۱ تا ۴۰۳ آفتابگیر و اتاق های ۴۰۴ – ۴۰۵ رو به سایه هستند.
طبقه پنجم:
اتاق شماره ۵۰۱ (۴ نفره)، ۵۰۲ (۶ نفره)، ۵۰۳- ۵۰۴ (۵ نفره) و ۵۰۵ (۸ نفره) در این طبقه و اتاق های ۵۰۴ و ۵۰۵ به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های ۵۰۱ تا ۵۰۳ آفتابگیر و اتاق های ۵۰۴ – ۵۰۵ رو به سایه هستند.
طبقه ششم:
اتاق شماره ۶۰۱ (۴ نفره)، ۶۰۲ (۶ نفره)، ۶۰۳- ۶۰۴ (۵ نفره) و ۶۰۵ (۸ نفره) در این طبقه و اتاق های ۶۰۴ و ۶۰۵ به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های ۶۰۱ تا ۶۰۳ آفتابگیر و اتاق های ۶۰۴ – ۶۰۵ رو به سایه هستند.
طبقه هشتم:
اتاق شماره ۸۰۱ (۴ نفره)، ۸۰۲ (۶ نفره)، ۸۰۳- ۸۰۴ (۵ نفره) و ۸۰۵ (۸ نفره) در این طبقه و اتاق های ۸۰۴ و ۸۰۵ به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های ۸۰۱ تا ۸۰۳ آفتابگیر و اتاق های ۸۰۴ – ۸۰۵ رو به سایه هستند.
طبقه نهم:
اتاق شماره ۹۰۱ (۴ نفره)، ۹۰۲ (۶ نفره)، ۹۰۳- ۹۰۴ (۵ نفره) و ۹۰۵ (۸ نفره) در این طبقه و اتاق های ۹۰۴ و ۹۰۵ به سمت خیابان اصلی می باشند. اتاق های ۹۰۱ تا ۹۰۳ آفتابگیر و اتاق های ۹۰۴ – ۹۰۵ رو به سایه هستند.


آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰