مسئول دفتر مدیرکل

عباس محمودیان

تلفن تماس: ۸۸۰۱۳۰۹۸


شرح وظایف:

  • تکریم ارباب رجوع

  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیرکل و تنظیم وقت جلسات و اطلاع‌رسانی به اشخاص شرکت‌کننده در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی

  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها

  • تهیه پیش‌نویس بعضی از نامه‌ها یا صورتجلسه‌ها

  • پیگیری مستمر مکاتبات اداری تا حصول نتیجه طبق دستور مدیرکل

  • پل ارتباطی بین دفتر مدیرکل و دانشجویان و مسئولین واحدهای اداری

  • پیگیری مستمر مکاتبات اداری تا حصول نتیجه (طبق دستور مدیرکل)

  • پیگیری امور محوله از سوی مقام مافوق

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستورات مقام مافوق


آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۱