ساختمان فاطمیه ۲

در سال ۱۳۶۶ با مساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق۴ یا ۵ نفره و ظرفیت کل این ساختمان ۴۳۵ نفر است.

 

 

 

طبقه اول:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۱۴ تا ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۱ تا ۱۰۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۱۱۲و ۱۱۳ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۶ تا ۱۰۹ (آفتابگیر) و درمانگاه خوابگاه فاطمیه‌ها قرار دارند.

اتاق شماره ۱۰۰ مخصوص دانشجوی نابینا است.

در این طبقه سرویس‌های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفن‌های کارتی در قسمت میانی قرار دارد. مخابرات راه دور در ضلع شرقی این طبقه مشرف به محوطه اصلی قرار دارد. دفتر نمایندگی نهاد رهبری و دفتر جهاد دانشگاهی در ضلع شرقی این طبقه واقع شده اند.

 

طبقه دوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.

 

طبقه سوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۸ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو واقع شده اند.

 

زیر زمین داخلی:

دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی آن و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۸ متر مربع و در ضلع غربی سالن تلویزیون با مساحت ۶۳ متر مربع و موتور خانه ساختمان قرار دارند.

در زیر زمین بیرونی؛ ضلع شرقی ساختمان، نماز خانه (بیت الزهرا) قرار گرفته است.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰