ساختمان فاطمیه ۱

در سال ۱۳۶۶ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع شمالی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق ۴ نفر و ظرفیت کل این ساختمان ۳۵۲ نفر است.

 

 

 

طبقه اول:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۱۲و ۱۱۳ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۶ تا ۱۰۸ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۱۱۴ تا ۱۱۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۵ تا ۱۰۱ (آفتابگیر) قرار دارند.

اتاق شماره ۱۱۷ مخصوص دانشجوی نابینا است.

در این طبقه سرویس‌‌های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفن‌های کارتی در قسمت میانی قرار دارد.

در ابتدای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی مجموعه خوابگاه‌های خواهران دانشگاه تهران (شامل اتاق‌های پذیرش، واحد پیگیری و دفتر رئیس اداره) قرار دارد. در انتهای ضلع غربی ساختمان، مشرف به محوطه اصلی، دفتر شورای صنفی و دفتر انتظامات مجموعه خوابگاه‌های خواهران دانشگاه تهران قرار دارد.

 

طبقه دوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.

 

طبقه سوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۳۱۴ تا ۳۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) اتاق‌های شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ (رو به سایه) اتاق‌های شماره ۴۰۸ تا ۴۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارند.

 

زیر زمین داخلی:

دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین قرار دارند. همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۲۳۷ متر مربع و در ضلع غربی سالن تلویزیون با مساحت ۵۶ متر مربع قرار دارد.

 

زیر زمین بیرونی:

کتابخانه خوابگاه فاطمیه‌ها و اتاق ملاقات در زیرزمین بیرونی قرار دارند.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰