ساختمان فاطمیه ۳

در سال ۱۳۶۶ بامساحت زیربنایی ۸۱۶ متر مربع در ۴ طبقه و زیر زمین در ضلع جنوبی مجموعه خوابگاهی فاطمیه‌ها احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق ۴ نفر و ظرفیت کل این ساختمان ۳۵۶ نفر است.

 

 

 

 

طبقه اول:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۱۱ و ۱۱۰ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۹ تا ۱۰۵ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۰ تا ۱۰۴ (آفتابگیر) قرار دارند.

اتاق شماره ۱۱۵ مخصوص دانشجوی نابینا است.

در این طبقه سرویس‌های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی و باجه تلفن‌های کارتی در قسمت میانی قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان دکترای حرفه ای (دامپزشکی) است.

 

طبقه دوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۸ تا ۲۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۲۱۹ تا ۲۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۰ تا ۲۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است. اتاق‌های شماره ۲۲۰ تا ۲۲۴ مخصوص دانشجویان دکترای حرفه ای (دامپزشکی) و اتاق‌های شماره ۲۰۰ تا ۲۱۹ مخصوص دانشجویان ارشد می‌باشد.

 

طبقه سوم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۳۱۴ تا ۳۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۸ تا ۳۱۳ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۳۱۹ تا ۳۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۰ تا ۳۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۴۱۴ تا ۴۱۸ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۸ تا ۴۱۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۴۱۹ تا ۴۲۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۰۰ تا ۴۰۷ (آفتابگیر) قرار دارند.

سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق این طبقه ۴ نفر و مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد است.

 

زیر زمین داخلی:

دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن مطالعه با مساحت ۱۰۰ متر مربع و در ضلع غربی سالن سلف سرویس قرار دارند.

در زیر زمین بیرونی؛ صنوف (شامل سوپر مارکت، اتوشویی، خرازی، تایپ و تکثیر، خیاطی، بوتیک، آرایشگاه زنانه) واقع شده اند.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰