مطالب مرتبط با کلید واژه

مجتمع کوی پسران


مجتمع کوی دانشگاه تهران

این مجتمع واقع در خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان پانزدهم واقع و دارای ۲ درب است، که درب اصلی آن در خیابان کارگر شمالی و یک درب نیز در غرب مجتمع (شهرآرا) می‌باشد. مجتمع کوی پسران هم اکنون دارای ۱۲ ...

مجتمع کوی پسران

این مجتمع واقع در خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان پانزدهم واقع و دارای ۲ درب است، که درب اصلی آن در خیابان کارگر شمالی و یک درب نیز در غرب مجتمع (شهرآرا) می‌باشد. مجتمع کوی پسران هم اکنون دارای ۱۲ ...

خوابگاه مصلی‌نژاد

در سال ۱۳۸۵ با مساحت ۳۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی و بالاتر از ساختمان امام علی (ع) قرار دارد و دارای ۶۷ اتاق می‌باشد. اتاق‌های ۱۱۱، ۲۱۱ و ۳۱۱ که ۲ نفره ...

خوابگاه رسولیان یزدی

در سال ۱۳۸۵ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در۴ طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی نزدیک فلکه کوی قرار دارد و دارای ۷۶ اتاق می‌باشد. این خوابگاه به دو قسمت رسولیان شمالی (۱) و جنوبی (۲) تقسیم ...

خوابگاه جمال زاده

در سال ۱۳۸۴ به مساحت ۳۲۳۴ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی و روبروی ساختمان مدیریت قرار دارد و دارای ۷۶ اتاق می‌باشد. در هر طبقه ۱۰ سوئیت دارد، در ضلع شرقی سوئیت ۱- ۵ ...

خوابگاه امام علی (ع)

در سال ۱۳۸۷ با مساحت ۳۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی واقع است و دارای ۶۷ اتاق می باشند. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه ...

ساختمان ۲۲

در سال ۱۳۶۸ به مساحت ۶۲۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع جنوب غربی کوی قرار گرفته است و این ساختمان دارای ۲۲۱ اتاق ۱۵ متری با ظرفیت ۴۴۲ نفر (اتاق‌های ۲ نفره) می‌باشد. ...

ساختمان ۱۷ - ۱۶

در سال ۱۳۵۵ به مساحت ۴۷۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و پایین تر از ساختمان ۱۴- ۱۵ قرار دارد و دارای ۱۱۹ اتاق با ظرفیت ۴۷۶ نفر (اتاق‌های۳ نفره) می‌باشد. این ساختمان ...

ساختمان ۱۵ - ۱۴

در سال ۱۳۵۵ به مساحت ۴۷۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و نزدیک درب اصلی قرار دارد و دارای ۱۱۹ اتاق ۲۰ متری با ظرفیت ۳۵۷ نفر (اتاق‌های ۳ نفره) می‌باشد. این ساختمان ...

ساختمان ۷

در سال ۱۳۳۷ به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی کوی قرار دارد. این ساختمان دارای ۷۱ اتاق ۲۰ متری با ظرفیت ۲۱۳ نفر (اتاق‌های ۳ نفره) برای می‌باشد و هر اتاق ...

ساختمان ۶

در سال ۱۳۳۷ به مساحت ۲۱۲۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی کوی و نزدیک کتابخانه شهید مفتح قرار دارد. این ساختمان ۶ دارای ۵۲ اتاق ۱۸ متری با ظرفیت ۱۵۶ نفر (اتاق‌های ۳ نفره) ...

ساختمان ۵

در سال ۱۳۸۴ به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان دارای ۶۴ اتاق ۲۵ متری با ظرفیت ۱۹۲ نفر (اتاق‌های ۳ نفره) برای مقطع دکترای می‌باشد و در ضلع غربی کوی واقع است. هر طبقه دارای ...

ساختمان ۴

در سال ۱۳۲۰ به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی، نزدیک ساختمان مدیریت قراردارد و طبقه اول آن مخصوص جانبازان می‌باشد. ساختمان۴ دارای ۳۶ اتاق ۱۶ متری با ظرفیت ۶۴ نفر (اتاق‌های ...

ساختمان ۳

در سال ۱۳۲۰ به مساحت ۱۰۶۰ مترمربع در ۲ طبقه احداث گردید. این ساختمان که در ضلع غربی کوی، روبروی ساختمان مدیریت قراردارد، دارای ۲۱ اتاق ۱۲ متری با ظرفیت ۴۲ نفر (اتاق های ۲ نفره) می‌باشد. هر اتاق مجهز ...