مجتمع کوی دانشگاه تهران

این مجتمع واقع در خیابان کارگر شمالی، روبروی خیابان پانزدهم واقع و دارای ۲ درب است، که درب اصلی آن در خیابان کارگر شمالی و یک درب نیز در غرب مجتمع (شهرآرا) می‌باشد. مجتمع کوی پسران هم اکنون دارای ۱۲ خوابگاه برای پسران (ساختمان‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۴-۱۵، ۱۶-۱۷، ۲۲، جمال‌زاده، امام علی (ع)، رسولیان یزدی و مصلی‌نژاد) و یک خوابگاه متاهلین می‌باشد. ساختمان مدیریت امور خوابگاه‌ها در ضلع شمال شرقی و کمی بالاتر از فلکه کوی می‌باشد. این مجتمع به جز خوابگاه‌ها، دارای سالن‌های ورزشی، سینما، رستوران دو، پارک، صنوف، سالن چندمنظوره شهید نوروزی، کتابخانه، سایت شهید مفتح و مجتمع مسکونی کارمندان خوابگاه‌ها و سایر امکانات می‌باشد.


آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۴۰۱