موزه

این موزه در طبقه همکف کتابخانه شهید مفتح و در مساحت 350 متر مربع در سال 1393 احداث شد.

در این موزه وسایل شخصی دانشجویان، عکس های تاریخی، وسایل اداری و عمومی مربوط به سال های گذشته و... به نمایش گذاشته شده است.

موزه کوی دانشگاه تهران اولین و تنهاترین موزه خوابگاهی کشور است.


آخرین ویرایش۰۴ فروردین ۱۴۰۰