ساختمان ۱۷ - ۱۶

در سال ۱۳۵۵ به مساحت ۴۷۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و پایین تر از ساختمان ۱۴- ۱۵ قرار دارد و دارای ۱۱۹ اتاق با ظرفیت ۴۷۶ نفر (اتاق‌های۳ نفره) می‌باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان ۱۶ شرقی و ۱۷ غربی تقسیم می می‌شود. اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها راهرو و ۱۲ حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هراتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی‌سیم (وایرلس) متصل است.

 

 

طبقه اول ۱۶ شرقی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۱ تا ۲۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.

طبقه اول ۱۷ غربی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۱ تا ۲۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب گیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.

طبقه دوم ۱۶ شرقی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۲۱ تا ۴۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.

طبقه دوم ۱۷ غربی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۲۱ تا ۴۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.

طبقه سوم ۱۶ شرقی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۴۱ تا ۶۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.

طبقه سوم ۱۷ غربی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۴۱ تا ۶۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب گیر هستند.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰