خوابگاه مصلی‌نژاد

در سال ۱۳۸۵ با مساحت ۳۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی و بالاتر از ساختمان امام علی (ع) قرار دارد و دارای ۶۷ اتاق می‌باشد. اتاق‌های ۱۱۱، ۲۱۱ و ۳۱۱ که ۲ نفره و بقیه اتاق‌ها ۴ نفره هستند. طبقه اول دارای ۱۳ اتاق. طبقه ۲، ۳و ۴ هر کدام داری ۱۸ اتاق هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه و خوابگاه متصل به شبکه وایرلس می‌باشد.

 

 

طبقه اول:
ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۱ تا ۹ قراردارند که اتاق‌های با شماره فرد آفتاب‌گیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق‌های ۱۰ تا ۱۳ قرار دارند که همه اتاق‌ها آفتاب‌گیر است.
در این طبقه سرویس‌های بهداشتی و حمام در دو طرف راهرو و آشپزخانه در وسط راهرو قرار دارند و سالن مطالعه در طبقه اول نزدیک در ورودی ساختمان می‌باشد.
 

طبقه ۲:
ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۱۰۱ تا ۱۱۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد آفتاب‌گیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق‌های شماره ۱۱۱ تا ۱۱۸ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد و اتاق ۱۱۸ آفتاب‌گیر و بقیه اتاق‌ها رو به سایه هستند.
در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می‌باشد.
 

طبقه ۳:
ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۲۰۱ تا ۲۱۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد آفتاب‌گیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق‌های شماره ۲۱۱ تا ۲۱۸ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد و اتاق ۲۱۸ آفتاب‌گیر و بقیه اتاق‌ها رو به سایه هستند. در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام قرار دارند و آشپزخانه در وسط طبقه می‌باشد.
 

طبقه ۴:
ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۳۰۱ تا ۳۱۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد آفتابگیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه است.
ضلع شرقی:
اتاق‌های شماره ۳۱۱ تا ۳۱۸ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد و اتاق ۳۱۸ آفتابگیر و بقیه اتاق‌ها رو به سایه هستند.
در هر دو طرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام قرار دارند و آشپزخانه در وسط طبقه می‌باشد.


آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۱