خوابگاه رسولیان یزدی

در سال ۱۳۸۵ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در۴ طبقه با زیرزمین احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی نزدیک فلکه کوی قرار دارد و دارای ۷۶ اتاق می‌باشد. این خوابگاه به دو قسمت رسولیان شمالی (۱) و جنوبی (۲) تقسیم می‌شود که هر کدام ۱۳ سوئیت دارند و هر سوئیت ۲ یا ۳ اتاق دارد. آشپزخانه درداخل سوئیت و سرویس بهداشتی و حمام در وسط راهرو قرار دارد. سالن تلویزیون در هردو طرف شمالی و جنوبی در قسمت وسط زیرزمین قرار دارد. در نزدیک درب ورودی خوابگاه دفتر نهادرهبری و مرکز مشاوره کوی برادران قرار دارند. اتاق ها مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی‌سیم (وایرلس) می‌باشد.

 

 

رسولیان شمالی (۱):

طبقه زیرزمین:

اتاق‌های شماره ۰۲ تا ۰۶ و اتاق ۰۱ قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.

طبقه همکف:

اتاق‌های شماره ۱۶ تا ۱۹ قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه اول:

اتاق‌های شماره ۱۱۰ تا ۱۱۳ قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه دوم:

اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۲۱ قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه سوم:

اتاق‌های شماره ۳۲۳ تا ۳۲۳ قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.
طبقه چهارم:

اتاق‌های شماره ۴۳۵ تا ۴۴۰ و ۴۳۲ و ۴۳۳ قرار دارند که همه اتاق ها رو به سایه هستند.


رسولیان جنوبی (۲):

طبقه زیرزمین:

اتاق‌های شماره ۰۲، ۰۳ و اتاق های ۰۵ و ۰۶ قرار دارند که همه اتاق‌ها رو به سایه هستند. در این طبقه سالن تلویزیون در قسمت وسط قرار دارد.

طبقه همکف:

اتاق‌های شماره ۱۶، ۱۷ و ۱۸ و اتاق شماره ۱۹ قرار دارند که ۱۶ - ۱۷ رو به سایه و ۱۸ - ۱۹ آفتاب‌گیر است.

طبقه اول:

اتاق‌های شماره ۱۱۰ تا ۱۱۳ قرار دارند که همه اتاق ها آفتاب‌گیر هستند.

طبقه دوم:

اتاق‌های شماره ۲۱۴ تا ۲۲۱ قرار دارند که اتاق ها ۲۱۵ تا ۲۲۰ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۲۱۴و ۲۲۱ رو به سایه هستند.

طبقه سوم:

اتاق‌های شماره ۳۲۳ تا ۳۳۰ قرار دارند که اتاق‌های ۳۲۴ تا ۳۲۹ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۳۲۳ و ۳۳۰ رو به سایه هستند.

طبقه چهارم:

اتاق‌های شماره ۴۳۵ تا ۴۴۰ و ۴۳۲ و ۴۳۳ قرار دارند که اتاق های ۴۳۳ و ۴۳۵ تا ۴۳۹ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۴۳۲ و ۴۴۰ رو به سایه هستند.


آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۱