خوابگاه جمال زاده

در سال ۱۳۸۴ به مساحت ۳۲۳۴ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع غربی و روبروی ساختمان مدیریت قرار دارد و دارای ۷۶ اتاق می‌باشد. در هر طبقه ۱۰ سوئیت دارد، در ضلع شرقی سوئیت ۱- ۵ و ضلع غربی سوئیت ۶- ۱۰ قرار دارد. در هر سوئیت دو اتاق، یک اجاق گاز و یک یخچال وجود دارد. در هر طرف طبقات ۳ سرویس بهداشتی و یک حمام قرار دارد و در زیرزمین نیز ۹ حمام وجود دارد. سالن تلویزیون در وسط طبقه دوم و سالن مطالعه در طبقه سوم قرار دارد. اتاق‌ها مجهز به خط تلفن یکطرفه بوده و این خوابگاه متصل به شبکه اینترنت بی‌سیم (وایرلس) می‌باشد. اتاق‌های دکتری ۲ نفره و۴ نفره و اتاق‌های ۲۰۵- ۲۱۵- ۳۰۵- ۳۱۵-۴۰۵- ۴۱۵ که ۳ نفره است.

 


طبقه اول:

ضلع شرقی:

اتاق‌های شماره ۱۰۲- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۹- ۱۱۰ (دکتری)،۱۰۱- ۱۰۴- ۱۰۷-۱۰۸ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۱۰۱ تا ۱۰۴ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۱۰۵ تا ۱۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۱۰۵) است.

ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۱۱۳- ۱۱۵- ۱۱۷- ۱۱۸ (دکتری)، ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۴- ۱۱۶- ۱۱۹ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۱۱۱ تا ۱۱۵ رو به سایه و ۱۱۶ تا ۱۱۹ آفتاب‌گیر هستند.


طبقه دوم:

ضلع شرقی:

اتاق‌های شماره ۲۰۱- ۲۰۴- ۲۰۶- ۲۰۸- ۲۰۹ (دکتری)، ۲۰۲- ۲۰۳- ۲۰۵-۲۰۷- ۲۱۰ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۲۰۱ تا ۲۰۴ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۲۰۵ تا ۲۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۲۰۵) است.

ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۲۱۲- ۲۱۳- ۲۱۶- ۲۱۹ (دکتری)، ۲۱۱- ۲۱۴- ۲۱۵- ۲۱۷- ۲۱۸ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۲۱۱ تا ۲۱۵ رو به سایه و ۲۱۶ تا ۲۱۹ آفتاب‌گیر هستند. سالن تلویزیون در وسط طبقه دوم قرار دارد.


طبقه سوم:

ضلع شرقی:

اتاق‌های شماره ۳۰۱- ۳۰۴- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۰۹ (دکتری)، ۳۰۲- ۳۰۳- ۳۰۵- ۳۰۷- ۳۱۰ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۳۰۱ تا ۳۰۴ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۳۰۵ تا ۳۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۳۰۵) است.

ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۳۱۲- ۳۱۳- ۳۱۶- ۳۱۹ (دکتری)، ۳۱۱- ۳۱۴- ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۸ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۳۱۱ تا ۳۱۵ رو به سایه و ۳۱۶ تا ۳۱۹ آفتاب‌گیر هستند. سالن مطالعه در طبقه سوم قرار دارد.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی:

اتاق‌های شماره ۴۰۱- ۴۰۴- ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۰۹ (دکتری)، ۴۰۲- ۴۰۳- ۴۰۵- ۴۰۷- ۴۱۰ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۴۰۱ تا ۴۰۴ آفتاب‌گیر و اتاق‌های ۴۰۵ تا ۴۱۰ رو به سایه است. در این طبقه سوئیت ۳ دارای یک اتاق (۴۰۵) است.

ضلع غربی:

اتاق‌های شماره ۴۱۲- ۴۱۳- ۴۱۶- ۴۱۹ (دکتری)، ۴۱۱- ۴۱۴- ۴۱۵- ۴۱۷- ۴۱۸ (دکتری) قرار دارند که اتاق‌های ۴۱۱ تا ۴۱۵ رو به سایه و ۴۱۶ تا ۴۱۹ آفتاب‌گیر هستند.


آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۱