ساختمان ۱۵ - ۱۴

در سال ۱۳۵۵ به مساحت ۴۷۰۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شرقی کوی و نزدیک درب اصلی قرار دارد و دارای ۱۱۹ اتاق ۲۰ متری با ظرفیت ۳۵۷ نفر (اتاق‌های ۳ نفره) می‌باشد. این ساختمان به دو قسمت ساختمان ۱۴ شرقی و ۱۵ غربی تقسیم می‌شود. اتاق‌های فرد رو به سایه و اتاق‌های زوج آفتاب‌گیر می باشند. در هر طبقه سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در انتها سالن و ۱۲ حمام در زیرزمین این ساختمان قراردارد. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان به شبکه اینترنت بی‌سیم (وایرلس) متصل است. دفتر شورای صنفی دانشجویان در طبقه همکف این ساختمان می‌باشد.

 

 

 

طبقه اول ۱۴ شرقی:

در این طبقه اتاق‌های شماره ۱ تا ۱۹ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب‌گیر هستند.

طبقه اول ۱۵ غربی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۱ تا ۱۶ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب‌گیر هستند. سالن تلویزیون و مطالعه در وسط طبقه اول قرار دارد.

طبقه دوم ۱۴ شرقی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۲۰ تا ۴۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب‌گیر هستند.

طبقه دوم ۱۵ غربی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۱۷ تا ۳۷ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب‌گیر هستند.

طبقه سوم ۱۴ شرقی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۴۱ تا ۶۱ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب‌گیر هستند.

طبقه سوم ۱۵ غربی:

در این طبقه، اتاق‌های شماره ۳۸ تا ۵۸ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌های با شماره زوج آفتاب‌گیر هستند.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰