خوابگاه امام علی (ع)

در سال ۱۳۸۷ با مساحت ۳۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه احداث گردید. این ساختمان در ضلع شمال غربی واقع است و دارای ۶۷ اتاق می باشند. هر اتاق مجهز به یخچال، خط تلفن یکطرفه بوده و ساختمان متصل به شبکه اینترنت بی‌سیم (وایرلس) است. اتاق‌ها با شماره فرد رو به سایه و اتاق‌ها با شماره زوج آفتاب گیر است.

 


 

طبقه اول:

ضلع غربی: اتاق ای شماره ۱ تا ۹ قرار دارند که اتاق‌ها با شماره فرد آفتاب‌گیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه هستند.

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۰ تا ۱۳ قرار دارند که همه اتاق‌ها آفتاب‌گیر هستند.

در این طبقه سرویس های بهداشتی و حمام در دو طرف راهرو و آشپزخانه در وسط راهرو قرار دارد. سالن مطالعه در این طبقه نزدیک درب ورودی ساختمان می‌باشد.


طبقه ۲:

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۱۰۱ تا ۱۱۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد آفتاب‌گیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه است.

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۱۱۱ تا ۱۱۸ قرار دارند که اتاق‌های فرد و اتاق ۱۱۸ آفتاب‌گیر و بقیه اتاق‌ها رو به سایه هستند.
در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می‌باشد.


طبقه ۳:

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۲۰۱ تا ۲۱۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد آفتاب‌گیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه است.

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۲۱۱ تا ۲۱۸ قرار دارند که اتاق‌های فرد و اتاق ۲۱۸ آفتاب‌گیر و بقیه اتاق‌ها رو به سایه هستند. در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می‌باشد.


طبقه ۴:

ضلع غربی: اتاق‌های شماره ۳۰۱ تا ۳۱۰ قرار دارند که اتاق‌های با شماره فرد آفتاب‌گیر و اتاق‌های با شماره زوج رو به سایه است.

ضلع شرقی: اتاق‌های شماره ۳۱۱ تا ۳۱۸ قرار دارند که اتاق‌های فرد و اتاق ۳۱۸ آفتاب‌گیر و بقیه اتاق‌ها رو به سایه هستند.

در هر دوطرف این طبقه سرویس بهداشتی و حمام وجود دارد و آشپزخانه در وسط طبقه می‌باشد.


آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۱