ساختمان ۷۰

این ساختمان در سال ۱۳۷۳ با مساحت ۵۳۰۰ مترمربع در ۴ طبقه با ظرفیت ۴۷۵ نفر احداث شده است.

 

 

 

طبقه اول:
ضلع شرقی:
در این قسمت اتاق‌های شماره ۱۱۲- ۱۱۴- ۱۱۸- ۱۲۰( رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۱۱- ۱۱۳- ۱۱۵- ۱۱۷- ۱۱۹ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۱۰۱- ۱۰۴- ۱۰۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۱۰۲- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۷ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.
در این طبقه سرویس‌های بهداشتی در انتهای هر دو راهرو، آشپزخانه در انتهای ضلع شرقی، دفتر سرپرستی در قسمت میانی قرار دارد.
اتاق‌های شماره ۹۸ تا ۱۰۰ مخصوص دانشجویان ناظر شب، دفتر نهاد نمایندگی رهبری (اتاق شماره ۱۰۸) و بسیج دانشجویی (اتاق‌های ۱۰۹و۱۱۰) قرار دارند. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر می‌باشد.
 

طبقه دوم:
ضلع شرقی:
در این قسمت اتاق‌های شماره ۲۱۶- ۲۱۸- ۲۲۰- ۲۲۴- ۲۲۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۱۵- ۲۱۷- ۲۱۹- ۲۲۱- ۲۲۳- ۲۲۵ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۲۰۲- ۲۰۴- ۲۰۶- ۲۰۸- ۲۱۰ – ۲۱۲ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۲۰۱- ۲۰۳- ۲۰۵- ۲۰۷- ۲۰۹- ۲۱۱- ۲۱۳- ۲۱۴ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر می‌باشد.
 

طبقه سوم:

ضلع شرقی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۳۱۶- ۳۱۸- ۳۲۰- ۳۲۴- ۳۲۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۱۵- ۳۱۷- ۳۱۹- ۳۲۱- ۳۲۲- ۳۲۳- ۳۲۵ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۳۰۲- ۳۰۴- ۳۰۶- ۳۰۸- ۳۱۰- ۳۱۴ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۳۰۱- ۳۰۳- ۳۰۷- ۳۰۹- ۳۱۱- ۳۱۲- ۳۱۳ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.
سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر می‌باشد.

 

طبقه چهارم:

ضلع شرقی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۴۱۶- ۴۱۸- ۴۲۲- ۴۲۴- ۴۲۶ (رو به سایه) و اتاق‌های شماره ۴۱۵- ۴۱۷- ۴۱۹- ۴۲۰- ۴۲۱- ۴۲۳- ۴۲۵ (آفتاب‌گیر) قرار دارند.
ضلع غربی: در این قسمت اتاق‌های شماره ۴۰۲- ۴۰۴- ۴۰۶- ۴۰۸- ۴۱۰- ۴۱۴ (رو به سایه) اتاق‌های شماره ۴۰۱- ۴۳۰- ۴۰۵- ۴۰۷- ۴۰۹- ۴۱۱- ۴۱۲- ۴۱۳ (آفتاب‌گیر) قرار دارند. سرویس بهداشتی وآشپزخانه این طبقه در قسمت میانی راهرو قرار دارد. ظرفیت هر اتاق در این طبقه، ۵ نفر است.

 

زیر زمین:

دو مجموعه حمام در ضلع غربی و شرقی زیر زمین و همچنین در ضلع شرقی سالن تلویزیون با مساحت ۶۰ متر مربع، اتاق مجسمه سازی، انبار بسیج دانشجویی و انبار نهاد نمایندگی رهبری قرار دارند. در ضلع غربی نماز خانه به مساحت ۱۷۴ متر مربع، سالن مطالعه به مساحت ۵۰ متر مربع، اتاق تمرین موسیقی، آشپز خانه نهاد و انبار قرار دارند.


آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۴۰۰