۱۸. سید محمد نیکروش؛ هجدهمین رئیس کوی دانشگاه (فروردین تا تیر ۱۳۶۵)

 

سید محمد نیکروش در ۱۹ فروردین ‏۱۳۶۵‬ به ریاست کوی منصوب شد و در ۶ تیر ۱۳۶۵ از این سمت کناره گرفت. او کوتاه‬ترین دوران ریاست کوی دانشگاه را داشت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰