۲۰. دکتر محمد کاظم کوهی؛ بیستمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹)

 

محمد کاظم کوهی (یزد ۱۳۴۸) دانش آموخته رشته دامپزشکی از دانشگاه تهران بود.

در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۶ به ریاست کوی منصوب شد و در بهمن ۱۳۷۹ از این سمت کناره گرفت.

از اقدامات ایشان در دوران ریاست کوی، تلاش برای اصلاح ساختار اداری کوی، خرید خوابگاه‌های قدس، وصال و احداث خوابگاه کیانوری و تغییر کاربری انبار کوی به تالار اندیشه را باید یاد کرد. حادثه ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نیز در دوره مسئولیت ایشان اتفاق افتاد.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰