۲۸. دکتر موسی عنبری؛ بیست و هشتمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)

 

موسی عنبری (درود؛ ۱۳۵۲) دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود.

در اول مهر ۱۳۹۱ به عنوان مدیر کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران منصوب و در ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰