۱۳. ولی محمدی؛ سیزدهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰)

 

ولی محمدی (ساوه؛ ۱۳۲۱) معاون رئیس کوی دانشگاه در دوران ریاست محمدحسین مرندی بود.

در ۱۱ مهر ۱۳۵۹ به ریاست کوی منصوب شد و ۳۱ فروردین ۱۳۶۰ از این سمت کناره گرفت. دوره مسئولیت او با آغاز انقلاب فرهنگی و تعطیلی کوی دانشگاه مقارن شد. کوی البته برای بعضی از دانشجویان رشته‌های خاص چون پزشکی و… دایر بود.
همچنین در این دوره، ساختمان‌های کوی دانشگاه محل استقرار نیروهای انقلاب چون سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و بعضی قضات دادگستری بود. در این دوره مدیریت اداره خوابگاه‌های دختران و پسران نیز تحت یک حوزه ریاست در آمد.
در دوره تصدی مسئولیت ولی محمدی در کوی دانشگاه (معاونت یا سرپرستی خوابگاه‌ها در قبل از صدور حکم انقلاب فرهنگی) خوابگاه‌های دانشگاه مملو از دانشجویان رسمی و غیررسمی بود؛ به طوری که آمار رسمی با ساکنان کوی تفاوتی بارز داشت. مشکلاتی چون اسکان غیرقانونی، اجاره اتاق به افراد غیر دانشجو و یا مهمانان ناخوانده یا دائمی، علاوه بر آسیب جدی به تأسیسات کوی موجب ناامنی خوابگاه‌ها نیز شده بود.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰