۱۱. سید سجاد هاشمی؛ یازدهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸)

 

سید سجاد هاشمی (خوی؛ ۱۳۰۵ - ۱۳۸۵) مربی دانشکده فنی بود.

در ۱۸‬ مهر ۱۳۵۷ به ریاست کوی منصوب شد ودر ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ از این سمت کناره گرفت. در دوران ریاست او دانشگاه‌ها و کوی غیر رسمی تقریبا تعطیل بود.

 


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰