۴. دکتر جواد فرشیدپور؛ چهارمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱)

 

جواد فرشید پور (تهران؛ ۱۳۱۱ - ۱۳۹۱) استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود.

در ۲۴ مهر ۱۳۴۷ با حکم دکتر فضل الله رضا، رئیس وقت دانشگاه تهران که در صدد تغییرات و تحول در دانشگاه تهران بود، به ریاست کوی دانشگاه منصوب شد و در ۷ اردیبهشت ۱۳۵۱ از این سمت کناره گرفت.
در دوره ریاست ایشان امکانات کوی دانشگاه رونقی بیشتر گرفت. از جمله مجموعه فرهنگی الغدیر، سالن ورزشی شهید نوروزی، مرکز بهداشت کوی، گلخانه کوی و…. تأسیس شد.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰