۲۹. دکتر حمزه لو؛ بیست و نهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)

 

حمزه لو (تهران؛ ۱۷ تیر ۱۳۳۹) عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران بود.

در شهریور ۱۳۹۳ به عنوان مدیر کل خوابگاه‌های دانشگاه تهران منصوب شد و در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۴ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰