۲۴. علی فرهادی؛ بیست و چهارمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶)

 

علی فرهادی (شیراز؛ ۶ مرداد ‏۱۳۴۲) دانش آموخته رشته جغرافیای طبیعی از دانشگاه تهران بود.

در دی ماه ۱۳۸۴ قائم مقام مدیرکل کوی دانشگاه و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ به ریاست کوی منصوب شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰