۲۵. دکتر حسین گلدانساز؛ بیست و پنجمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸)

 

حسین گلدانساز (یزد؛ ۳۰ آذر ۱۳۳۹) دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه لاوال کانادا و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود.

در ۱۶ بهمن ۱۳۸۶ به عنوان سرپرست خوابگاه‌های دانشگاه تهران منصوب شد و ۲۹ تیرماه ۱۳۸۷ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰