۶. دکتر جواد اسکویی؛ ششمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴)

 

جواد اسکویی استادیار دانشکده پزشکی بود.

در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۲ به ریاست کوی دانشگاه منصوب شد و بعد از یک سال و شش ماه در اسفند ۱۳۵۳ از سمت خود کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰