۱۷. علیرضا بیداریان؛ هفدهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵)

 

علیرضا بیداریان کارمند کوی دانشگاه و معاون کوی در دوران ریاست ولی محمدی بود.

در ۲۶ شهریور ‏۱۳۶۳‬ به ریاست کوی دانشگاه منصوب شد و در اسفند ۱۳۶۴ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰