۱۶. دکتر سیدمصطفی رضوی؛ شانزدهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳)

 

سیدمصطفی رضوی (قم؛ ۱۳۳۷) دانش آموخته رشته دکترای مدیریت از دانشگاه تهران بود.

در ۳۰ آبان ‏۱۳۶۱‬ به ریاست کوی منصوب شد و در ۱۸ تیر ۱۳۶۳ از این سمت کناره گرفت.
از اقدامات مؤثر او در دوره مسئولیت در کوی دانشگاه، اتمام ساختمان بیست و سه، برنامه‌ریزی اسکان متمرکز دانشجویان دختر، برنامه‌ریزی اسکان موقت دانشجویان در محل دانشکده زبان‌ها با توجه به کمبود شدید خوابگاه، اجرای طرح و احداث خوابگاه‌های متأهلین جلال آل احمد را می‌توان نام برد.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰