۱۴. منوچهر نامداری؛ چهاردهمین رئیس کوی دانشگاه (اردیبهشت تا مرداد ۱۳۶۰)

 

منوچهر نامداری (تهران؛ ۱۳۲۱) دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران بود.

در ۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ به ریاست کوی دانشگاه به طور موقت منصوب شد و در ۲۶ مرداد ۱۳۶۰ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰