۲. دکتر احمد بهمنش؛ دومین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۲۵ تا ۱۳۴۰)

1. دانشجویانی که در شهرهای قرمز ساکن هستند از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ امکان ورود به خوابگاه را خواهند داشت.

2. دانشجویانی که علائم بیماری کرونا یا سرماخوردگی دارند، یا در دوره قرنطینه بعد از بیماری (تا دو هفته پس از شروع بیماری) قرار دارند تا قبل از اطمینان از سلامت خود، از مراجعه به خوابگاه جداٌ خودداری نمایند.

3. با هدف حفظ سلامت دانشجویان و ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ ارزیابی سلامت و غربالگری دانشجویان در بازگشت و قبل از ورود به خوابگاه تدارک دیده شده است و با توجه به محدودیت انجام معاینه پزشکی، سایر دانشجویان ساکن (به غیر از بند 1 و 2) می‌توانند طبق برنامه زمانبندی و اولویت‌های ذیل بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی خود، نسبت به حضور در خوابگاه اقدام نمایند.

 

ردیف

اولویت بندی براساس حروف الفبای نام خانوادگی

تاریخ حضور

ساعت پذیرش

1

الف - ب - پ - ت - ث

شنبه

14 /01/ 1400

8 صبح الی 17 بعدازظهر

2

ج - چ - ح - خ

یکشنبه

15 /01/ 1400

8 صبح الی 17 بعدازظهر

3

د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش

دوشنبه

16 /01/ 1400

8 صبح الی 17 بعدازظهر

4 ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق

سه شنبه

17 /01/ 1400

8 صبح الی 17 بعدازظهر
5 ک - گ - م

چهارشنبه

18 /01/ 1400

8 صبح الی 17 بعدازظهر
6 ن - ه - و - ی

پنجشنبه

19 /01/ 1400

8 صبح الی 17 بعدازظهر

 

نکته 1- دانشجویانی که تاکنون موفق به حضور در خوابگاه نشده اند؛ لازم است براساس فرایند طراحی شده در یکسال گذشته به سامانه گلستان بخش پیشخوان خدمت مراجعه و فرایند مذکور را تکمیل نمایند. لذا از مراجعه حضوری به خوابگاه جداٌ خودداری فرمایند.

نکته 2- در خصوص برگزاری دروس عملی؛ اداره کل امورخوابگاه ها منتظر برنامه ریزی آموزش دانشگاه می باشد تا زمینه لازم را متناسب با نیاز دانشجویان فراهم نماید.

 

روابط عمومی اداره کل امور خوابگاه دانشگاه تهران


آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۴۰۰