۱۹. سید باقر مسلمی؛ نوزدهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۶۵ تا ۱۳۷۶)

 

سید باقر مسلمی (ساری؛ ۱۳۳۰) دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت از دانشگاه تهران بود.

در ۲۱ تیر ۱۳۶۵ به ریاست کوی منصوب شد و در ۱۵ دی ۱۳۷۶ از این سمت کناره گرفت.

در ارزیابی عملکرد سیدباقر مسلمی در دوران ریاست او بر کوی ذکر شده که ۳۲ درصد از مجموع خوابگاه‌های دانشگاه تهران در دوران او آغاز به احداث یا تکمیل و نوسازی شده است از جمله خوابگاه‌های هفتاد، هفتاد و یک، هفتاد و دو، فیض کاشانی، بیست و دو، سعادت‌آباد، جلال آل احمد، کتابخانه مرکزی کوی و مجتمع فاطمیه، و احداث یک باب حمام چهل دوش در قسمت غربی کوی.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰