۱۰. کیومرث هوشیار؛ دهمین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷)

 

کیومرث هوشیار مربی دانشکده فنی بودند.

در ۲۶‬ دی ‏۱۳۵۶‬ به ریاست کوی دانشگاه منصوب شد و بعد از هشت ماه در ۲۶‬ شهریور ۱۳۵۷ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰