۳. دکتر عباس بهمن؛ سومین رئیس کوی دانشگاه (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۷)

 

عباس بهمن در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ به ریاست کوی دانشگاه منصوب شد و در تاریخ ۲۰ مهر ‏۱۳۴۷ از این سمت کناره گرفت.


آخرین ویرایش۱۰ فروردین ۱۴۰۰