اطلاعیه ها - آرشیو

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه گالری

بازدید معاون دانشجویی دانشگاه تهران از کوی دانشگاه به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها، آقای دکتر حبیبا معاون محترم دانشجویی دانشگاه روزدوشنبه ۸ مهر ماه سال جاری ازخوابگاه های دانشجویی پسران خوابگاه های ...