عمومی

اهدای تخت دانشجویی به خوابگاه های دانشگاه تهران

اهدای تخت دانشجویی به خوابگاه های دانشگاه تهران گالری

هشتمین محموله از هدایای خیرین که توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران تهیه و ارسال گردیده است . این هدایا شامل۲۰۰عدد تخت دانشجویی می باشد که جهت تجهیز اتاق دانشجویان ساکن خوابگاه ها به کوی دانشگاه ...

اهدای موکت به خوابگاه های دانشگاه تهران

اهدای موکت به خوابگاه های دانشگاه تهران

نهمین محموله از هدایای خیرین که توسط بنیاد حامیان دانشگاه تهران تهیه و ارسال گردیده است . این هدایا شامل ۱۲۰ رول موکت به متراژ ۹۰۰۰ متر می باشد که جهت تجهیز اتاق ...

اجرای مرحله اول طرح روشنا

اجرای مرحله اول طرح روشنا گالری

مرحله اول طرح روشنا از سری طرح های های عمرانی اداره کل خوابگاه های دانشگاه تهران به بهره برداری رسید.

نشست مدیریت خوابگاه ها با دانشجویان پردیس کوی

نشست مدیریت خوابگاه ها با دانشجویان پردیس کوی گالری

روز دوشنبه مصادف با ۳۰ مهرماه ۹۷ بعد از نماز مغرب و عشاء مسجد کوی دانشگاه تهران شاهد برگزاری نشست صمیمی مدیریت خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان عزیزساکن خوابگاه ها بود، در ...

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

نشست مسئولین خوابگاه های دانشگاه تهران با دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران

به گزارش روابط عمومی اداره کل خوابگاه ها،دیدارهفتگی با دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران و مسئولین اداره کل خوابگاه ها روزدوشنبه ۱۴آبان ماه سال جاری درمحل دفتر فرهنگی خوابگاه شهید چمران از ساعت۱۵تا۱۷برگزارگردید.