اخبار

پویش آف کرونا

قابل توجه دانشجویان خلاق و ایده پرداز

پویش مردمی و سراسری ( آف کرونا) با هدف ارتباط سالم و نشاط آور بین خانواده ها وبه منظور کاهش تبعات و اثرات روحی روانی ناشی در خانه ماندن و محدودیت تعاملات اجتماعی .برنامه های متنوع و مسابقه های مفرح برای خلق بازی در بین خانواده ها می باشد

ادامه مطلب