سلامت

همزمان با هفته ی درختکاری، مراسم روز درختکاری در کوی پسران دانشگاه تهران، برگزار شد.
مراسم روز درختکاری در کوی پسران

همزمان با هفته ی درختکاری، مراسم روز درختکاری در کوی پسران دانشگاه تهران، برگزار شد. گالری

به گزارش روابط عمومی؛ مراسم روز درختکاری به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ با حضور شهردار ناحیه ,۶۴ منطقه ی ۶ شهرداری تهران، جمعی از مسئولین ناحیه، به اتفاق مدیریت خوابگاه های دانشگاه تهران، دانشجویان ساکن خوابگاه ها و کارمندان کوی دانشگاه در محل کوی پسران دانشگاه تهران برگزار شد.

ادامه مطلب